Dyrekcja

mgr Honorata Kozłowska – dyrektor (po lewej)

mgr Katarzyna Norwa – wicedyrektor ds. dydaktyki

ks. dr Krzysztof Kamiński – wicedyrektor ds. wychowania