Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

– średnia ocen 4,00
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły
– kompletnie i rzetelnie wypełniony wniosek i kwestionariusz
– oryginał świadectwa z kl. VIII szkoły podstawowej
– odpis ocen z półrocza kl. VIII szkoły podstawowej
– opinia katechety i opinia wychowawcy
– oryginał świadectwa ukończenia kl. VIII szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia z OKE
– 2 zdjęcia
– karta zdrowia
– orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do 31.07.2023 r.

Zapraszamy na dni otwarte 25.02.2023 r. i 18.03.2023 r. w godzinach 10.00-13.00.

KWESTIONARIUSZ I ANKIETA DO POBRANIA