Projekty

„Białystok – w TO się gra!”

Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku


Olimpiada przedszkolaków


Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów  Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku” (2021-2-PL01-KA122-SCH-000041872).

W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli uczestniczyło w 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Grenady do szkoły partnerskiej  Fundación Patronanto Avemariano de Granada C.E.P AVE MARIA CASA MADRE

Cele projektu:

  • Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych (TIK) i językowych (porozumiewania z rówieśnikami),
  • Podniesienie poziomu kompetencji miękkich, w tym m.in. wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny uczestników, pracy w zespołach międzynarodowych, świadomości różnorodności kulturowej.
  • Poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia przez zwiększenie nacisku na europejski wymiar w edukacji szkolnej oraz adaptację elementów systemu CLIL do nauczania treści z podstawy programowej.

 

Terminy mobilności:

Grupa 1 – 22.11.2022- 3.12.2022- 15 uczniów i 3 opiekunów

Grupa 2- 7.03.2023-18.03.2023- 15 uczniów i 3 opiekunów

Dokumenty:

Regulamin mobilności Erasmus

Rekomendacja wychowawcy klasy do przedsięwzięcia

Karta zgłoszeniowa Erasmus

Harmonogramy:

Harmonogram zajęć gr. 1

Harmonogram zajęć gr. 2


Zespól Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje projekt pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645), który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu: 31-12-2022 – 30-12-2023

Planowany termin wyjazdu:  24.07.2023-7.08.2023

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu.

Poprzez realizację projektu:

-wzrośnie jakość nauczania poprzez wdrożenie nowych technologii, metod i narzędzi pracy,

-nastąpi podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, członków kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły,

-Poszerzy się międzynarodowy wymiar kształcenia, nastąpi wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania oraz rozwój szkoły w środowisku międzykulturowym.

W osiągnięciu powyższych celów pomoże organizacja zagranicznych kursów dla kadry pedagogicznej i kierowniczej/zarządzającej Zespołu Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

W projekcie zaplanowano realizację 2 kursów w Grecji:

  1. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ -prezentacja nowoczesnych technologii w projektowaniu pakietów edukacyjnych, platformy nauczania autorskiego Partnera, korzystanie z niezbędnego sprzętu do planowania lekcji, różne techniki i metodologia planowania, projektowe planowanie lekcji, praca w grupach – problemy kontrolne i wdrożeniowe.
  1. METODY EKSPONUJĄCE W NAUCZANIU-metodyka pracy oraz przykłady metod eksponujących np. adaptacja technik teatralnych w edukacji dzieci i młodzieży (Teatralne i empiryczne techniki uczenia się oparte na materiałach Greckiego Ministerstwa Edukacji oraz Panhellenic Network for Theatre in Education) oraz rękodzieło artystyczne jako element pracy empirycznej i grupowej z młodzieżą.

W czasie pobytu w Grecji przewidziano również program kulturowy będący uzupełnieniem kursów oraz przestrzenią na podsumowania i wymianę dobrych praktyk. Wyjazdy będą trwały po 14 dni (12 dni pobytu, 2 dni podróży).

Zaplanowano również wsparcie przed wyjazdem w postaci:

– kursu języka angielskiego- 24 godz.

– przygotowanie kulturowe  – krótki kurs dotyczący kultury, sztuki i obyczajów Grecji – 2 h/gr

– wsparcie psychologiczne – obejmujące sposoby radzenia sobie ze stresem- 2 godz./gr.

– wsparcie organizacyjne związane z wyjazdem: logistyka, program pobytu, aspekty formalno-prawne- 2 godz./gr

Po zakończeniu mobilności zostaną wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty.

formularz rekrutacyjny Erasmus

regulamin rekrutacji i udziału Erasmus kadra 12