Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej

Rodzaj zajęć

Klasy

Dzień i godzina

Miejsce

Izabela Łuczaj

Fakultety maturalne z biologii

IV a, b

poniedziałek

(co 2 tygodnie)

15.30 – 16.15

sala 40

Magdalena Kalisz

Fakultety maturalne z języka polskiego

 

IV b

wtorek (co 2 tygodnie)

14.40 – 16.15

sala 37

Magdalena Kalisz

Konsultacje z języka polskiego

I a, I b, IV b

czwartek (co 2 tygodnie)

14.40 – 15.25

sala 37

Urszula Harasimowicz

Konsultacje z języka angielskiego

III

piątek

14.30 – 15.25

sala 19

Radosław Werpachowski

Konsultacje z fizyki

I-IV

środa

7.30 – 8.00

sala 39

Tomasz Klimczuk

SKS zajęcia sportowe

I-IV

czwartek

15.25 – 16.30

hala

Małgorzata Kamińska

Fakultety maturalne z geografii

IV a, b

środa

15.25 – 16.00

sala 38

Monika Muszyńska

Konsultacje z języka niemieckiego

I a, b

czwartek

08.00 – 08.45

sala 33

Joanna Lul

Fakultety maturalne z historii

IV a, b

czwartek

08.55 – 9.40

sala 25

Joanna Koc

Zajęcia sportowe

i-IV

czwartek

15.30 – 17.00

Hala

 

Aneta Wilczewska

Fakultety maturalne z chemii

IV a, b

wtorek

15.25 – 16.15

sala 33

Marta Bagan

Fakultety maturalne z matematyki

IV

czwartek

13.45 – 15.15

sala 30

Urszula Jurkowska

Fakultety maturalne z języka polskiego

IV

środa (online)

18.00 – 19.00

sala 26

Urszula Jurkowska

Konsultacje z języka polskiego

II, III, IV

wtorek

12.30 – 13.30

sala 26

Marzanna Bieluczyk

Konsultacje z języka niemieckiego

III-IV

piątek

14.30 – 15.15

sala 29

Marta Kudzinowska

Konsultacje z języka hiszpańskiego

I, IV

czwartek

14.40 – 15.25

sala 39

Katarzyna Norwa

Fakultety maturalne

 z matematyki

IV

czwartek

14.40 – 15.25

sala 38

Katarzyna Norwa

Konsultacje z matematyki

I a, I b

środa

14.40 – 15.25

sala 8

Elżbieta Rząca

Konsultacje z geografii

 

I a, I b

środa

14.40 – 15.25

sala 37

Marta Łabieniec-Chomicka

Fakultety maturalne

 z informatyki

 

IV

wtorek

14.30 – 15.25

 

sala 2