Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Imię i nazwisko osoby prowadzącej Rodzaj zajęć Klasy Dzień i godzina Miejsce
Radosław Werpachowski Konsultacje z fizyki I – III piątek co dwa tygodnie

15.30 – 16.15

sala 39
Marta Kudzinowska Konsultacje z języka hiszpańskiego III czwartek

13.45 – 14.30

sala 20
Joanna Lul Konsultacje z historii III c, d środa

15.25 – 16.10

sala 25
Marta Bagan Fakultety z matematyki III c, d wtorek

15.25 – 16.10

sala 30
Marta Bagan Konsultacje z matematyki II wtorek

14.40 – 15.20

sala 30
Anna Kowalewicz Konsultacje z matematyki I środa

14.40 – 15.25

sala 29
Anna Kowalewicz Konsultacje z matematyki III a, b wtorek

14.40 – 15.25

sala 29
Magdalena Kalisz Konsultacje z języka polskiego I czwartek

15.35 – 16.20

sala 37
Izabela Łuczaj Fakultety z biologii III c, d środa

15.30 – 16.15

sala 40
Urszula Harasimowicz Fakultety z języka angielskiego II – III poniedziałek

15.30 – 16.15

sala 19
Barbara Korytko Konsultacje z języka hiszpańskiego I – II czwartek

14.40 – 15.25

sala 28
Magdalena Brzozowska Fakultety z języka angielskiego III c, d sobota co dwa tygodnie

8.00 – 10.30/9.30 – 11.00

sala 11
Magdalena Kalisz Konsultacje z języka polskiego III b sobota co dwa tygodnie

8.00 – 10.30/9.30 – 11.00

sala 37
Magdalena Kalisz Fakultety z języka polskiego III c sobota co dwa tygodnie

9.30 – 11.00

sala 37
Małgorzata Olechno Zespół muzyczny I – III czwartek

14.45 – 15.45

sala 14
Małgorzata Kamińska Konsultacje z historii i geografii I – III według zgłaszanych potrzeb sala 38
Urszula Jurkowska Fakultety z języka polskiego III c, d sobota

9.30 – 11.00

sala 26
Urszula Harasimowicz Konsultacje z języka angielskiego II czwartek

13.40 – 15.20

sala 19
Magdalena Brzozowska Przygotowanie do egzaminu FCE I – III poniedziałek

18.00 – 19.00

Teams
Katarzyna Lankau Trening ortograficzny IV-VIII piątek materiały przesyłane online
Katarzyna Norwa Konsultacje z matematyki III a, b czwartek

14.30 – 15.15

sala 33
Katarzyna Norwa Fakultety z matematyki III c, d piątek

15.30 – 16.15

sala 33