Międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi dopingu

W piątek 26 maja 2017r. grupa uczniów z kl.1 i 2 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z p. Joanną Carewicz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej problemowi dopingu, która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki zaproszeniu Profesor Akademii Medycznej, Pani Barbarze Mroczko, nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów w języku angielskim. Jednym z prelegentów był sędzia w Brytyjskim Sądzie Koronnym, Pan Witold Pawlak (Polak z pochodzenia) oraz Dr Sergio Triana z Instytutu Kryminologii na Uniwersytecie w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. Po wykładach można było zadawać pytania, brać udział w dyskusji (oczywiście wszystko w języku angielskim), do której dołączyła również nasza grupa z Katolickiego Liceum. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Profesor Barbarze Mroczko, dzięki której mogliśmy uczestniczyć w tak niecodziennym wydarzeniu, pośród studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Dziekanów,gości z zagranicy. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat.
I jeszcze mała ciekawostka: opiekunem gości z zagranicy i jednym z współorganizatorów konferencji był absolwent Katolickiego Liceum, Piotr Mroczko.