Konkurs literacki

Zachęcamy uczniów Katolickiego Gimnazjum oraz Liceum do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży”.

Propozycje tematów dla uczniów oddziałów gimnazjalnych:
1. Być jak święty Mikołaj- pamiętnik wolontariusza.
2. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście  uczynili.” (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii w dowolnej formie.
3. Jak święty brat Albert…- reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna.
4. Moja parafia to miejsce spotkań z Bogiem, lecz też szansa „bycia dobrym jak chleb”. W jaki sposób młodzi ludzie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej?- artykuł, wywiad.


Propozycje tematów dla szkół ponadpodstawowych:
1. „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie  uczynili.” (Mt 25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii w dowolnej formie.
2. Mikołaj- biskup Miry, Adam Chmielowski i ja- ile mi brakuje do świętości?
3. „Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych”- rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Brata Alberta oraz własnych przemyśleń.
4. Moja parafia ma różne oblicza. Odwołując się do konkretnych przykładów, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej – artykuł, esej.

Konkurs wpisuje się w obchody Roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego.
Regulamin konkursu oraz tematy prac literackich znajdują się na stronie szkoły oraz u p. Katarzyny Lankau.
Prace konkursowe należy złożyć do 25 października 2017r.

 

REGULAMIN KONKURS LITERACKI