MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA – ZWIERCIADŁO DOBROCI”.

<?php the_title(); ?>

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży.
 • Zgłębianie zagadnienia miłosierdzia Bożego.
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do modlitwy poprzez zadania plastyczne.
 • Zwrócenie uwagi na osobę Matki Bożej Miłosierdzia jako wzoru cnót.
 • Odwoływanie się do nieprzemijających wartości czynienia dobra.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Każdy uczeń wykonuje samodzielnie 1 pracę plastyczną płaską (na papierze)

w formacie A4 .

 • Technika wykonania dowolna.
 • Szkoła może przesłać maksymalnie po 10 prac z każdej kategorii.
 • Prace plastyczne przekazane do konkursu nieodpłatnie przechodzą na własność organizatora.
 • Każdą pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami. Informacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasę, do której uczęszcza, nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela plastyki.
 • Do pracy plastycznej należy przykleić na odwrocie podpisaną przez rodzica klauzulę załącznik nr 1.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC PLASTYCZNYCH:

 

 • Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą w kopercie z dopiskiem

„konkurs plastyczny” do Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku ul. Kościelna 3 15-087 Białystok do 17 listopada 2017 roku.

 • O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
 • Komisja powołane przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody w 3 kategoriach.

I kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej

II kategoria: klasy 4-6 szkoły podstawowej

III kategoria: gimnazjum

REGULAMIN