Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

<?php the_title(); ?>

Od marca 2017 r. nasze szkoły realizują zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek do naszej biblioteki szkolnej. Książek mamy coraz więcej! Trwa uzupełnianie księgozbioru o pozycje zaproponowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do korzystania z coraz bogatszej oferty lektur, nie tylko obowiązkowych…