Święto Szkoły

16 listopada 2017 r. w Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia przeżywaliśmy jubileusz 20 lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich. Mszę Świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, absolwentów i przyjaciół szkoły celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Tadeusz Wojda wraz z dziewięcioma kapłanami. Przed wizerunkiem Maryi Pani Dyrektor Honorata Kozłowska odnowiła przyrzeczenia i zobowiązania całej społeczności szkolnej wobec naszej Patronki, po czym po raz pierwszy zaśpiewaliśmy hymn szkoły, którego tekst napisał ks. Wiesław Hudek, a muzykę skomponował Pan Łukasz Olechno. Tę część obchodów zakończyła wspólna modlitwa „Pod Twoją obronę…”

Wraz z nami świętowali goście: Jego Ekscelencja ks. abp Tadeusz Wojda, Jego Ekscelencja ks. bp Henryk Ciereszko, Pani Ewa Mituła – Dyrektor Departamentu Edukacji, Pan Franciszek Górski i Pani Małgorzata Palanis z Kuratorium Oświaty, członkowie Komitetu Założycielskiego Szkoły: ks. Dariusz Grelecki, Pani Lucja Orzechowska, Pani Gabriela Tur, Pan Andrzej Muraszkiewicz i Pan Henryk Zalewski, były prezydent miasta –Pan Ryszard Tur, Pani prof. Halina Krukowska z Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektorzy białostockich szkół i instytucji, wielu księży, siostry zakonne, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice uczniów.

Pani Aneta Wilczewska przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą 20 lat działalności Zespołu Szkół Katolickich. Przypomniała ważne wydarzenia z życia szkoły, pierwszą siedzibę, zasłużone osoby, osiągnięcia. W dowód uznania zasług pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni: Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Szymecki, ks. Dariusz Grelecki, Pani Lucja Orzechowska, Pani Gabriela Tur, Pan Andrzej Muraszkiewicz, Pan Henryk Zalewski, Pan Mirosław Heleniak, Pani Honorata Kozłowska, Pani Magdalena Brzozowska i Pani Izabela Łuczaj.

Swoją wdzięczność i przywiązanie do Matki Miłosierdzia wyrazili przedstawiciele całej społeczności szkolnej. Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole złożyli uroczyste ślubowanie, Pani Bożena Bojaryn-Przybyła – artystka i mama naszych uczniów – zaśpiewała piękne „Ave Maria”, a chór złożony z nauczycieli – pieśń „Totus Tuus”.

Część artystyczna rozpoczęła się występem uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej, którzy pod kierunkiem Pani Joanny Antoniuk i Pani Marty Romanowskiej wykonali piosenkę „Nasza szkoła” i zatańczyli do melodii „Les Champs-Elysées”. Starsi uczniowie zaprezentowali utwory Adama Mickiewicza: gimnazjaliści – muzyczną wersję „Świtezianki”, zaś licealiści – fragmenty „Pana Tadeusza”. Nad przygotowaniem młodzieży czuwały: Pani Urszula Jurkowska i Pani Małgorzata Olechno. W klimat „łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych” wprowadzała niezwykła scenografia stworzona przez Pana Aleksandra Grzybka.

Był też czas na mniej oficjalne dzielenie się wspomnieniami. Podczas poczęstunku toczyły się rozmowy o wydarzeniach związanych ze szkołą. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kronika, w której wielu gości zostawiło pamiątkowe wpisy, a także kalendarz Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia na 2018 rok.

Nasze wczoraj, dziś i jutro zawierzamy Tobie, Maryjo!

(Tekst: Magdalena Kalisz)