Już od poniedziałku – 4 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Katolickich są zaproszeni do podjęcia wyzwania w postaci ZADAŃ ADWENTOWYCH.

<?php the_title(); ?>

W każdy piątek w gabinecie pedagoga (pok. nr 9) w obecności Pani Dyrektor lub przedstawiciela Dyrekcji oraz Samorządu Szkolnego będą losowane zadania na cały tydzień. Treść zadań na każdy dzień będzie umieszczona na tablicy Samorządu Szkolnego, na stronie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim. Chcemy, by dotarła do wiadomości uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zależy nam, aby dzieci i młodzież naszej szkoły uwrażliwiały się na siebie nawzajem, otwierały się na przyjaźń, koleżeństwo, rozmowę, wzajemną pomoc, aby – jak zachęcał św. Jan Paweł II -potrafiły bardziej być (dla innych), niż mieć.
Prosimy Rodziców, aby codziennie porozmawiali o realizowanym zadaniu, docenili starania swoich dzieci, wspierali je i zachęcali do wytrwania w realizacji podjętych zadań do końca Adwentu.

Izabela Gimer
Aleksandra Dawidziuk