Zadania adwentowe – II tydzień

<?php the_title(); ?>

Od poniedziałku – 3 grudnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Katolickich są zaproszeni do podjęcia wyzwania w postaci ZADAŃ ADWENTOWYCH.
Zależy nam, aby dzieci i młodzież naszej szkoły uwrażliwiały się na siebie nawzajem, otwierały się na przyjaźń, koleżeństwo, rozmowę, wzajemną pomoc, aby – jak zachęcał św. Jan Paweł II -potrafiły bardziej być (dla innych), niż mieć.
Prosimy Rodziców, aby codziennie porozmawiali o realizowanym zadaniu, docenili starania swoich dzieci, wspierali je i zachęcali do wytrwania w realizacji podjętych zadań do końca Adwentu.

Izabela Gimer
Aleksandra Dawidziuk

 

 

Zadania adwentowe  na II tydzień
(od 10 – 16 grudnia):

1.W tym tygodniu, bardziej niż zwykle uważaj na lekcjach, zgłaszaj się do odpowiedzi.
Podziękuj nauczycielowi. Za co? Jak się zastanowisz, to się znajdzie. Zrób to po lekcji lub przed nią. Np. ciekawie Pan/Pani prowadzi lekcję, dziękuję, że mogłem z Panem/Panią porozmawiać.
Przeproś nauczyciela po lekcji jeśli nie uważałeś/łaś, wygłupiałeś/łaś się, nie notowałeś/łaś, rozmawiałeś/łaś, byłeś niemiły.

2.Porozmawiaj z kolegą/koleżanką z klasy, z którymi wcale nie rozmawiasz lub robisz to bardzo rzadko. Odszukaj Osobę, której dokuczyłeś i zwyczajnie przeproś, np. przepraszam, byłem/łam niemiły/a, wybacz lub za to, że Ci zrobiłem/łam przykrość – przepraszam, itp.