Finał XV Konkursu Ekologicznego

27 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się finał XV Konkursu Ekologicznego dla uczniów gimnazjum: „Woda i powietrze – dwa żywioły”. Celem konkursu, którego jesteśmy organizatorem jest przede wszystkim: kształtowanie i rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą i problemami ochrony środowiska, systematyzowanie wiedzy z biologii, chemii i geografii potrzebnej do wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych oraz stworzenie możliwości integracji osób zainteresowanych ekologią (nauczycieli i uczniów).
W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 7 białostockich gimnazjów:
– Katolickie Gimnazjum,
– Publiczne Gimnazjum nr 8,
– Publiczne Gimnazjum nr 12,
– Publiczne Gimnazjum nr 30,
– Społeczne Gimnazjum nr 8,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4.
Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Klub Powersquash oraz Zespół Szkół Katolickich im.Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Pierwsze miejsce w konkursie ex aequo zajęli: Grzegorz Kacper Woroniak z PG nr 8 w Białymstoku oraz Jakub Denisiuk – uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 z Białegostoku.
Miejsce drugie zdobyła Katarzyna Wilczewska z PG nr 12 w Białymstoku.
Przyznano dwa trzecie miejsca: Ewie Nietupskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku oraz Larze Świerkot ze Społecznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczniowie zostali obdarowani dyplomami i jednorazowymi wejściówkami na lekcje squasha.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

I. Łuczaj, A. Wilczewska