Wyjątkowy dzień laureatów

<?php the_title(); ?>

5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 44 odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych. Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:
Konrad Gawęcki – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
Jan Machelski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
Jan Aleksander Zimnoch – laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego.
Laureatom oraz ich opiekunom: p. Małgorzacie Kamińskiej, p. Anecie Wilczewskiej i p. Marcie Łabieniec-Chomickiej, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.