Kilometry dobra

<?php the_title(); ?>

W sobotę 11 maja 2019 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem wzięli udział w zbiórce pieniędzy do puszek w ramach akcji „Kilometry Dobra”. W godz. 10.00-12.00 dyżurowali w Galerii Jurowieckiej.
Dziękujemy Julii, Agacie, Ignacemu, Arkowi, Mateuszowi i Marcinowi za poświęcony czas i wielkie serce.

Opiekunowie SKC