Prezydent Miasta Białystok przyznał medale „Diligentiae – za pilność”

<?php the_title(); ?>

Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi uczniowie i nauczyciele: Jan Zimnoch i p. Marta Łabieniec-Chomicka, Filip Perkowski i p. Aneta Wilczewska oraz Agata Woroszyło i p. Radosław Werpachowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Medale są symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju. Przyznane zostały po raz pierwszy w 2004 roku. Wcześniej, w 1767 roku uczniów takim medalem wyróżnił król Stanisław August. W 1784 roku zaś to król osobiście odznaczył uczniów właśnie w Białymstoku