Konkurs #cojaczytam!

<?php the_title(); ?>

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV-VIII KSP i I-III KLO do udziału w konkursie #cojaczytam! organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły w wieku od 9 do 19 lat, tworzący zespół składający się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz.
Zadaniem zespołu jest zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej czytanie książek. Mogą to być podkasty, memy i inne działania w mediach społecznościowych, filmiki zamieszczane na Youtube lub opublikowane w innych serwisach, plakaty, flashmoby, przedstawienia, ulotki, konkursy. Możliwości jest bardzo wiele.
W trakcie tworzenia i przeprowadzania kampanii należy przygotować dokumentację (np. zdjęcia, opisy, linki do postów w serwisach społecznościowych, filmiki, podkasty i inne materiały), którą następnie należy przesłać wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
Konkurs rozpoczyna się 16 września 2019 r.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 16 listopada 2019r.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch grupach wiekowych: uczniowie w wieku 9-14 lat, uczniowie w wieku 15-19. Autorzy najlepszych kampanii otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości nieprzekraczającej 7 500 zł. Uczestnictwo jest nieodpłatne.
Bliższe informacje oraz regulamin dostępne są w bibliotece i na stronie https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam2019/
Zachęcamy do udziału!