Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – regulamin

<?php the_title(); ?>

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
oraz
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Archidiecezji Białostockiej do wzięcia udziału w IV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”. Odbywa się on pod Honorowym Patronatem Metropolity Białostockiego J.E. Ks. Dr. Tadeusza Wojdy, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. W IV edycji uczestnicy pochylą się nad Drugim Listem św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Regulamin_IV_Archidiecezjalnego_Konkursu_Wiedzy_Biblijnej