ZADANIA ADWENTOWE

DRODZY RODZICE!

 

Wzorem lat ubiegłych podejmujemy ADWENTOWE ZADANIA. Zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły rozwijali swoją wrażliwość; otwierali na wzajemną pomoc, koleżeństwo, rozmowę, potrzeby innych, aby jak podkreślał św. Jan Paweł II „bardziej byli niż mieli”.        Przypominamy Państwu podstawowe zasady ADWENTOWYCH ZADAŃ:

  • W każdy piątek ADWENTU uczniowie z Samorządu Szkolnego losują zadania na dany tydzień w gabinecie pedagoga/psychologa. Ich treść umieszczona jest w widocznych miejscach szkoły (przy wejściu do szkoły oraz tablicach na pierwszym i drugim piętrze).
  • Nauczyciele i wychowawcy klas przypominają uczniom o wylosowanych zadaniach i zachęcają do ich realizacji.
  • Wychowawcy klas rozmawiają z uczniami podczas godziny wychowawczej o sukcesach i trudnościach, udzielają pochwał, pozytywnie wzmacniają.

Prosimy Państwa o codzienną rozmowę z dziećmi o realizowanych zadaniach, docenianie ich starań pochwałą, zachętą do wytrwania w postanowieniach.

 

Dziękujemy za współpracę

pedagog i psycholog szkoły

Izabela Gimer, Anna Dąbrowska