Konkurs Eko-Planeta

<?php the_title(); ?>

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą wziąć udział:

– w teście konkursowym przeprowadzanym w czterech kategoriach konkursowych: „Maluch”– uczniowie klas III i IV szkół podstawowych; „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych; „Żak” – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

– Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów) i dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska.  

– w  konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Zwierzęta wokół nas”.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w szkole w dniu 25 listopada 2020 r. (czas – 45 min.).

Prace indywidualne przynosimy do p. I. Łuczaj do 20 listopada 2020 r.

– Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu.

– Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2021 r.

– Ogólnopolski Organizator Konkursu uprzejmie informuje, że w przypadku zamknięcia szkół ze względu na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej w kraju, test konkursowy zostanie przeprowadzony zdalnie (online) poprzez platformę internetową.

– ZAPISY DO KONKURSU: ”Eko – Planeta” u p. I. Łuczaj do dnia 7 października 2020 r.

                     Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

informacja