Ogłoszenie pedagoga

<?php the_title(); ?>

Otwórzmy serca na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom będącym pod opieką Fundacji „POMÓŻ IM”, z którą nasza szkoła współpracuje!

       W tym roku szkolnym uwzględniając ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne związane z koronawirusem, pomoc organizujemy w następujący sposób:

  1. Dzieci z klas I-III mogą nabyć na rzecz fundacji symboliczne „cegiełki” o wartości 10 zł od 26.04.2021 r. u wychowawców klas.
  2. Uczniowie klas maturalnych mogą nabyć „cegiełkę” przy wejściu do szkoły w dniach egzaminów maturalnych.
  3. Rodzice uczniów klas IV-VIII KSP i I-II KLO, pracownicy i wszyscy przyjaciele szkoły mogą wpłacać dowolne kwoty na nr konta: 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536 z dopiskiem „ZSK wspiera Fundację POMÓŻ IM rok szk. 2020/21”.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam w imieniu potrzebujących oraz własnym.

 

Pedagog

Izabela Gimer