eTwinning w naszej szkole

Nasi ósmoklasiści wezmą udział w międzynarodowym projekcie w ramach eTwinning – unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej. Celem projektu jest nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z innych państw – młodzieżą szkolną z Turcji, Grecji, Słowacji, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji. Naszymi partnerami korespondencyjnymi będą uczniowie z Turcji, z którymi będziemy dzielić się doświadczeniami dotyczącymi naszej codzienności. Nad …