DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

„Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca.”
Marcel Proust
Te słowa urzeczywistniły się dziś dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego, który zaprosił wszystkich uczniów do okazywania sobie serdeczności i doceniania siebie nawzajem. Z serca, jakie widnieje na zdjęciach, każdy mógł wylosować karteczkę z życzliwym, pokrzepiającym słowem.
Żółty kolor naszych strojów symbolizował optymizm i radość, które świętowały dziś razem z nami.
💛💛💛