Archipelag GUŁAG – Maturzyści w Muzeum Pamięci Sybiru

23 lutego klasy maturalne miały okazję skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum Pamięci Sybiru,
uczestnicząc w lekcji muzealnej poświęconej anatomii sowieckiego systemu łagrowego. Oglądana
wystawa przybliżyła nam nieludzkie realia życia w obozach pracy na Syberii i zbrodnicze działania
totalitaryzmu radzieckiego w XX wieku. Realizowana ścieżka tematyczna nawiązywała do lektury
„Innego świata” autorstwa Gustawa Herlinga Grudzińskiego literata i łagiernika.


Joanna Lul