Nasza kadra wyjedzie do Grecji!

Szkoła realizuje projekt „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645) współfinansowany przez Unię Europejską.
Przedsięwzięcie zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu. W ramach projektu 20 pracowników kadry pedagogicznej i kierowniczej szkoły będzie uczestniczyć w kursach szkoleniowych w Salonikach w dn. 24.07.2023-7.08.2023. Będziemy łączyć odpoczynek z podnoszeniem kompetencji zawodowych. Nie zabraknie też wycieczek kulturowych.

Kraków wiosną – finał konkursu

21 kwietnia 2023 r. nasi najlepsi historycy wzięli udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Katedrę Wawelską pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, „Od Unii w Krewie do Unii w Lublinie – o Złote Lilie królowej Jadwigi Andegaweńskiej”.
W konkursie wystartowały zespoły z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Maksymilian Banachowicz, Szymon Dudek oraz Maciej Domalewski. Gratulujemy uczniom ogromu zdobytej wiedzy i podziwiamy, jak dużo pracy włożyli w osiągnięcie sukcesu. 💪💪🏆🏆🏆🙂🙂🙂
Uczniów przygotowała pani Bożena Łukaszewicz Kulesza

Od 30 czerwca 2022 r. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje przedsięwzięcie pn. „MobiProgram w KSP”,

w ramach którego planowany jest

wyjazd zagraniczny 30 uczniów klas 6-8 w roku szkolnym 2022/2023.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Odbyła się już rekrutacja do obu grup projektowych.

 Planowane terminy mobilności:

grupa 1- klasy VI- 22.10-29.10.2022r.

grupa 2- klasy VII-VIII – 4.11-11.11.2022r.

Pielgrzymka do Wilna

W dniach 29-30 września 2022 r. uczniowie klas VII i VIII wraz z opiekunami uczestniczyli w pielgrzymce do Wilna.
Nasz pobyt w „mieście nisko fruwających aniołów” rozpoczęliśmy od zwiedzenia cmentarza na Rossie, gdzie zapaliliśmy znicz na grobie, w którym spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Następnie obejrzeliśmy prawosławną cerkiew pw. Świętego Ducha. Punktem kulminacyjnym w pierwszym dniu była Msza święta w Ostrej Bramie przy obrazie Matki Bożej Miłosierdzia, odprawiona przez ks. Michała Urbana. Byliśmy przy klasztorze bazylianów (miejsce uwięzienia filomatów), a także w Muzeum Adama Mickiewicza – nawiązaliśmy w ten sposób do obchodów Roku Romantyzmu Polskiego. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego modliliśmy się przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Po kolacji i zakwaterowaniu wybraliśmy się na wieczorny spacer po Wilnie.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od Mszy świętej w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego. Byliśmy też w domu, w którym mieszkała św. siostra Faustyna. Następnie zwiedziliśmy barokowy kościół pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu, gdzie podziwialiśmy ponad 2 tysiące rzeźb stiukowych, a później bazylikę archikatedralną pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. Z góry Trzech Krzyży mogliśmy obejrzeć zachwycającą panoramę Starego Miasta. W drodze powrotnej zajechaliśmy do Trok. Pięknych wrażeń dostarczył nam rejs statkiem po jeziorze Galve. Obejrzeliśmy Zamek na Wyspie, domy karaimów, zjedliśmy też regionalne przysmaki.
Pielgrzymka była okazją do ponownego zawierzenia społeczności szkolnej naszej patronce, Matce Bożej Miłosierdzia, mogliśmy też poznać bliżej ciekawe miejsca oraz siebie nawzajem.