Podlaskie wykopki

<?php the_title(); ?>

Podlaska wieś ziemniakiem stoi, o czym przekonali się uczniowie klas drugich i trzecich KSP. W ramach lekcji regionalnej dnia 10 września br. uczestniczyliśmy w wykopkach Krypnie Wielkim. Praca na polu, ognisko, pieczone ziemniaki oraz konkursy i zabawy ludowe pozwoliły bliżej poznać ducha naszego regionu z dawnych lat. Nietypowe zadanie domowe: tołkanica- potrawa regionalna, pozwoliło także zasmakować w zapomnianej kuchni Podlasia.

Marta Romanowska