Pożegnanie absolwentów klas ósmych KSP

24 czerwca 2021 r. szkołę pożegnali uczniowie klas ósmych. Wśród nich dużą grupę stanowili ci, którzy jako pierwsi w historii Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Tę piękną uroczystość rozpoczęła msza św., później – w hali sportowej – wręczane były świadectwa, nagrody, dyplomy, wyróżnienia. Padło wiele wzruszających słów, życzeń, podziękowań…
Drodzy absolwenci, życzymy Wam dobrych wyborów w dalszej edukacji! Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole przyniesie pożądane owoce. I pamiętajcie o przesłaniu od Waszych młodszych kolegów z klas siódmych: „Jeśli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba, abyś miał dla wszystkich dobre serce”.
Katarzyna Bartoszuk