Spotkanie Absolwentów

Jak co roku w przedostatni piątek września odbyło się w naszej szkole Spotkanie Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Przybyli ci, którzy maturę zdali przed wakacjami, jak też absolwenci z poprzednich lat. Dzięki szkolnym kronikom odżyły wspomnienia i anegdoty. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Kolejni Absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej

23 czerwca 2022 roku uczniowie klas 8a i 8b pożegnali Katolicką Szkołę Podstawową im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 Mszą św. w katedrze. Później wszyscy zgromadzili się w hali sportowej, gdzie pani dyrektor Honorata Kozłowska podsumowała czas nauki ósmoklasistów w naszej szkole i przedstawiła imponujące wyniki, które osiągnęli. Uczniowie (odtąd już absolwenci KSP) odebrali z rąk dyrekcji świadectwa, dyplomy, nagrody i pamiątkowe książki, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Siódmoklasiści obdarowali swoich starszych kolegów pamiątkami i skierowali do nich wiele ciepłych słów, których podsumowanie stanowił spektakl na motywach „Małego Księcia”.
Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z wychowawcami – klasy 8a w sali 40 z p. Izabelą Łuczaj i klasy 8b w sali 24 z p. Katarzyną Bartoszuk. Tam również padło wiele wzruszających słów pożegnań, podziękowań…
Drodzy absolwenci! Ta piękna uroczystość zakończyła pewien ważny etap Waszego życia. Wy wiecie już, że :”Aby coś osiągnąć, trzeba wyruszyć w drogę”. Na przyszłość życzymy więc Wam odwagi w wyruszaniu na nowe szlaki, byście mogli odkrywać prawdę o sobie, o świecie i spełniać swoje marzenia… A zatem: ruszajcie w drogę!
 

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…

29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Rozpoczęła ją msza św. w katedrze, później wszyscy zgromadzili się w hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich. Podczas części oficjalnej Dyrekcja – pani Honorata Kozłowska oraz ksiądz Łukasz Kisielewski – wręczyła maturzystom świadectwa ukończenia szkoły. W ramach części artystycznej klasy IIIa i IIIb Katolickiego Liceum przygotowały materiał filmowy, który – mamy nadzieję – dostarczył naszym kochanym absolwentom wielu wspomnień i miłych wrażeń.
Drodzy Maturzyści! Życzymy Wam połamania piór na egzaminie i dokonywania właściwych wyborów w przyszłości.

Diakon Michał Rogucki – absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku z roku 2012 z radością zawiadamia, że 28 maja 2022 roku podczas Eucharystii o godz. 11 w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku otrzyma sakrament święceń kapłańskich. Dzień później zaś 29 maja 2022 roku o godz. 12.00 ksiądz neoprezbiter odprawi swoją pierwszą Mszę świętą w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Wdzięczny Bogu za dar Chrystusowego kapłaństwa ksiądz Michał zaprasza serdecznie nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku do uczestnictwa w tych uroczystościach i wspólnej modlitwy. Zaproszenie opatrzone jest piękną myślą z obrzędów święceń kapłańskich „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Modlimy się, Michale, by się tak stało!

Pożegnanie absolwentów klas ósmych KSP

24 czerwca 2021 r. szkołę pożegnali uczniowie klas ósmych. Wśród nich dużą grupę stanowili ci, którzy jako pierwsi w historii Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Tę piękną uroczystość rozpoczęła msza św., później – w hali sportowej – wręczane były świadectwa, nagrody, dyplomy, wyróżnienia. Padło wiele wzruszających słów, życzeń, podziękowań…
Drodzy absolwenci, życzymy Wam dobrych wyborów w dalszej edukacji! Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole przyniesie pożądane owoce. I pamiętajcie o przesłaniu od Waszych młodszych kolegów z klas siódmych: „Jeśli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba, abyś miał dla wszystkich dobre serce”.
Katarzyna Bartoszuk

 

Pożegnanie Maturzystów

30 kwietnia br. maturzyści z klasy 3a i 3b opuścili bezpieczne gniazdo naszej szkoły. Wkraczając w dorosłość, niczym orły podejmą samodzielne, odpowiedzialne życie. Ks. Dyrektor Krzysztof Kamiński odprawił w ich intencji Mszę Świętą w katedrze. W hali sportowej odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa i nagrody. Klasy drugie liceum przygotowały im niespodziankę, właśnie w postaci Orłów. Każda ze statuetek miała wyjątkową, niepowtarzalną KATEGORIĘ i dostrzeżono każdego ucznia.
ŻYCZYMY WYSOKICH LOTÓW

Pożegnanie Absolwentów klas ósmych

Wczoraj, w przeddzień zakończenia roku szkolnego, pożegnaliśmy klasę VIII. Była to wyjątkowa klasa, bowiem powstała zaledwie 3 lata temu. Jej uczniowie, którzy przyszli z różnych szkół, stworzyli zgrany zespół, który chętnie angażował się w życie szkoły.
Dziękujemy Wam, drodzy Ósmoklasiści, za wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły, za Wasze uśmiechy, talenty, za Waszą pracę, za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach i zawodach sportowych.
Życzymy Wam dobrych wyborów dalszej drogi. Niech Matka Boża Miłosierdzia, patronka naszych szkół, będzie Waszą przewodniczką na drodze ku dorosłości.

Przyszłość zaczyna się dziś… – pożegnanie Maturzystów

W miniony piątek pożegnaliśmy naszych maturzystów. Było to wyjątkowe pożegnanie, ponieważ odbyło się ono po ponad miesiącu od zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych. W uroczystości że względu na sytuację epidemiologiczną mogli wziąć udział tylko abiturienci, dyrekcja oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i rodziców.
Najpierw spotkaliśmy się na mszy świętej, aby dziękować za czas nauki i wzrastania w KLO oraz zawierzyć Matce Miłosierdzia zbliżające się egzaminy i wybory dalszej drogi życia. Następnie w hali sportowej, po chwili podsumowań i wspomnień, nasi abiturienci odebrali z rąk pani dyrektor Honoraty Kozłowskiej oraz wychowawczyni Urszuli Jurkowskiej świadectwa i drobne upominki. Choć w uroczystości nie mogli uczestniczyć osobiście uczniowie klas II KLO, to nie zapomnieli oni o swoich starszych kolegach i przygotowali im film z życzeniami pomyślnego zdania matury oraz powodzenia w dalszym życiu. Na zakończenie przedstawiciele maturzystów: Przemek i Hania podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i młodszym kolegom za wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły.
Po zakończeniu uroczystości maturzyści udali się na ostatnie spotkanie ze swoją wychowawczynią.
Trzymajmy kciuki i otaczajmy naszą modlitwą wszystkich tegorocznych maturzystów, którzy już od poniedziałku rozpoczynają swoje egzaminy. Powodzenia!