Klasy sportowe

  Czy można pogodzić naukę z uprawianiem sportu? Można! Co więcej, aby jeszcze bardziej ułatwić obowiązki szkolne i zaangażowanie w treningi w murach naszej szkoły powstała pierwsza w jej historii klasa sportowa o profilu piłki nożnej.

Niewątpliwą zaletą tej klasy jest możliwość odbywania treningów piłkarskich w ramach zajęć szkolnych. Uczeń, zatem prócz tradycyjnego obowiązkowego programu nauczania uczęszcza na treningi piłkarskie. Tym też sposobem po powrocie ze szkoły nie ma konieczności jeżdżenia ponownie na treningi, a wolny czas może lepiej wykorzystać na zajęcia dodatkowe, naukę czy też realizację innych zainteresowań.

Często słyszy się, że klasa sportowa kładzie za duży nacisk na wychowanie fizyczne, zaniedbując tym samym rozwój intelektualny dziecka. Jest to mit, gdyż dzieci z takich klas normalnie uczestniczą w zwykłych zajęciach szkolnych, jedynie mają większą liczbę godzin wychowania fizycznego. Nie wpływa to negatywnie na ogólny rozwój dziecka, wręcz przeciwnie. Najważniejszym elementem funkcjonowania klasy sportowej w naszej szkole jest ścisła kontrola wyników edukacyjnych uczniów. Dzięki dobrej współpracy wychowawcy z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami wszelkie uchybienia w nauce oraz jakiekolwiek problemy natury wychowawczej rozwiązywane są ze skutkiem natychmiastowym. Przynosi to wiele korzyści dla uczniów. Braki nie nawarstwiają się, uczeń ma możliwość poprawy złej oceny i szybkiego powrotu do treningów! Staramy się bowiem ułatwić stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.