Kontakt

ul. Kościelna 3
15-087 Białystok
tel. 85-743-57-20, 85-743-51-91,
e-mail: klo.bialystok@wp.pl Dyrektor: mgr Honorata Kozłowska
nr konta: 42 1540 1216 2074 4456 1473 0001 BOŚ S.A O/Białystok