Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Spotkanie kandydatów na wolontariuszy SKC- 27.09.2021 r.
 2. Wybór Zarządu SKC – 21.10.2021 r.
 3. Zbiórka odzieży dla uchodźców i słodyczy dla strażników granicznych – X-XI. 2021 r.
 4. Spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC – 2. 12. 2021 r.
 5.  Akcja: „Torba Samarytanka”.
 6.  Spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC – 13.12.2021 r.
 7. Zbiórka artykułów przemysłowych, kosmetyków, odzieży i żywności dla uchodźców z Ukrainy – marzec 2022 r. 
 8. Pomoc w organizacji Olimpiady Przedszkolaków – 17.03.2022 r.
 9.  Organizacja Kiermaszu Miłosierdzia – 6-8.04.2022 r.
 10. Kiermasz ciast na rzecz Fundacji Rozwoju Sportu i rehabilitacji w Białymstoku – 25.04.2022 r. 
 11. Wielkanocna zbiórka dla najuboższych, polskich rodzin na Litwie (kl. I-III KSP) – kwiecień 2022 r. 
 12. Pomoc wolontariuszy Caritas w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia.