Zarząd

Opiekun Szkolnego Koła Caritas: Izabela Łuczaj

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca: Dominika Maziewska

Zastępca przewodniczącej: Wiktoria Długołęcka

Sekretarz: Oliwia Płońska

Skarbnik: Igor Marczewski