Zarząd

Opiekun Szkolnego Koła Caritas: Izabela Łuczaj

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Adrianna Łukijan

Zastępca przewodniczącej: Kuba Sawko

Sekretarz: Aleksandra Pikus

Skarbnik: Małgorzata Krupska