Zarząd

Opiekun Szkolnego Koła Caritas:

 

 

 

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca

Zastępca przewodniczącej

Sekretarz

Skarbnik