Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu, w którym zaprezentowała 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2021/2022 najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego, a także odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA UZYSKAŁO BRĄZOWĄ ODZNAKĘ.