mapa serwisu


Nasze wartości

 

Powody, dla których warto uczyć się w naszej szkole

  • Wspaniali uczniowie - czas na budowanie przyjaźni.
  • Wykwalifikowana kadra - dajemy wiedzę.
  • Wychowanie w duchu katolickim - kształtujemy charakter.
  • Języki obce - przygotowujemy do życia w zglobalizowanym świecie.
  • Mała liczebność klas (średnio 17 osób). Dodatkowe zajęcia - DUŻY wybór.
  • Nowoczesna baza i lokalizacja w centrum miasta.

AktualnościUWAGA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017!!!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia odbędzie się 1 września 2016r. /czwartek/ według następującego porządku:
• 8.40 – spotkanie uczniów oraz rodziców z wychowawcami na placu szkolnym
• 9.00 – Msza Święta w Katedrze
• po Mszy – apel w nowej hali sportowej
• spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
                                                                                                               Dyrekcja Szkoły

Rekolekcje integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego klas I KG i I KLO

Rekolekcje odbędą się w Popowie koło Wyszkowa w dniach 5 - 7 września 2016 r.
Zbiórka przy szkole 5 września o godz. 8.15. Powrót 7 września ok. godz. 16.00.
Proszę ze sobą zabrać €“ przede wszystkim dobry humor, przybory toaletowe, klapki pod prysznic, ubrania na zmianę na dni ciepłe i zimne, buty sportowe, przybory do pisania i malowania.
Jeśli dziecko jest na coś uczulone lub przyjmuje na stałe leki prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawczyni. Na miejscu będą 3 posiłki : śniadanie, obiad i kolacja.
Cena wyjazdu i zakwaterowania 190 zł – opłatę prosimy uiścić najpóźniej do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe szkoły
42154012162074445614730001 BOŚ S.A O/Białystok

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas pierwszych Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz kl. 4 Szkoły Podstawowej !!!

1 września 2016 r. około godz. 11.00 (tuż po po spotkaniu z wychowawcami, może być więc wcześniej) odbędzie się test z języka angielskiego. Będzie trwał 90 minut (gimnazjum i liceum) i 60 minut dla kl. 4 Katolickiej Szkoły Podstawowej. Uczniowie zostaną przydzieleni do grup językowych na podstawie wyników testu.
Magdalena Brzozowska

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW!

Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice uczniów klas I i II Katolickiego Gimnazjum!

Wszystkie podręczniki i większość ćwiczeń zapewnia szkoła w ramach dotacji. Rodzice uczniów klas pierwszych powinni zatroszczyć się jedynie o zakup ćwiczeń z historii: W. Chybowski, „Historia. Zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych”. Wydawnictwo Szkolne PWN.


Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice uczniów klas I - III Katolickiej Szkoły Podstawowej!

Podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego zapewnia szkoła w ramach dotacji.


Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice uczniów klasy IV Katolickiej Szkoły Podstawowej!

Podręczniki i ćwiczenia, oprócz ćwiczeń z języka angielskiego oraz podręczników i ćwiczeń z języka hiszpańskiego, zapewnia szkoła w ramach dotacji. Publikacje te będzie można kupić we wrześniu po konsultacji z nauczycielami języków obcych.

Z poważaniem Katarzyna Norwa

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Katolicka Szkoła Podstawowa- kl. I i III
Katolickie Gimnazjum - kl. I
Katolickie Liceum Ogólnokształcące - kl.I


DOŁĄCZ DO NAS! CZEKAMY!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I-III - POBIERZ
KLASA IV - POBIERZ

KATOLICKIE GIMNAZJUM
KLASA I - POBIERZ
KLASA II - POBIERZ
KLASA III - POBIERZ

KATOLICKIE LICEUM
KLASA I - POBIERZ
KLASA II - POBIERZ
KLASA III - POBIERZ

Certyfikat British Council
Oficjalny certyfikat przesłany naszej szkole przez British Council stwierdzający, że w tym roku szkolnym nasi uczniowie podchodzili do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Cambridge organizowanych przez British Council.
tekst: p. Joanna Carewicz

XXI Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXI Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podanych niżej warunkach:
1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech egzemplarzach.
2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę i adres szkoły wraz z jej telefonem.
4. Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem
– należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 7 października 2016 r. na następujący adres:
Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
15-087 Białystok
ul. Kościelna 3
(tel. 85 7435720)
5. Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

W imieniu organizatorów
Mieczysław Czajkowski – Literat

UWAGA!!!

Dziś otrzymaliśmy wiadomość, iż od 1 września 2016 roku dyrektorem naszej szkoły będzie pani Honorata Kozłowska, wieloletni nauczyciel j. polskiego i pedagog. Serdecznie gratulujemy nowej pani dyrektor i otoczmy ją naszymi modlitwami.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia odbędzie się w dwóch terminach:

23 czerwca 2016 r. /czwartek/ godz. 15.45 kl. III Katolickiego Gimnazjum, kl. VI Katolickiej Szkoły Podstawowej – zbiórka na placu przed szkołą, przejście za Sztandarem Szkoły do kościoła, Msza Święta w Starym Kościele, uroczystość w nowej sali gimnastycznej, spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych, kl. VI w stołówce szkolnej,


24 czerwca 2016 r. /piątek/ godz. 7.45 pozostałe klasy Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia - zbiórka na placu przed szkołą, przejście za Sztandarem Szkoły do kościoła, Msza Święta w Katedrze, uroczystość w nowej hali sportowej, spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
                                                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Szanowni Państwo – Drodzy Rodzice!-STYPENDIA

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat stypendiów:
1) artystycznego, technicznego oraz naukowego na stronie internetowej www.bialystok.pl/edukacja/stypendia

oraz do składania wniosków o stypendia do pedagoga szkolnego do 16 czerwca br.
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z informacjami na temat Stypendium FUNDUSZU STYPENDIALNEGO TALENTY - szczegółowe informacje na stronie www.fundusz-talenty.pl oraz do składania wniosków o stypendia bezpośrednio do instytucji, która je przyznaje do 30 czerwca 2016 r.

Pedagog szkolny

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI! (OD 4.05.2016R.)

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej - organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku serdecznie zaprasza społeczność szkolną: Rodziców, nauczycieli, pracowników, uczniów oraz absolwentów w najbliższą niedzielę, 8 maja 2016 r. do Świętej Wody na Mszę Świętą i Drogę Krzyżową na godzinę 15.00.

Spotkajmy się całymi Rodzinami

Informacja do Rodziców i uczniów klasy maturalnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia


Pożegnanie maturzystów 29 kwietnia 2016 r. według poniższego programu:
godz. 7.40 spotkanie na placu szkolnym,
godz. 8.00 Msza Święta w Katedrze,
program artystyczny w starej sali gimnastycznej,
spotkanie z wychowawcą w sali nr 11.W dniach 4.05.2016 r. – 18.05.2016 r. uczniowie przystąpią do pisemnego egzaminu maturalnego. Dnia 4.05 i 5.05.2016 r. przychodzą do szkoły na godz. 8:15 i gromadzą się na holu bloku sportowego /przed TV/, w dniu 6.05.2016 r. przed wskazaną salą lekcyjną. Na egzamin nie można się spóźnić! Prosimy o odświętny strój uczniowski. Uczniowie nie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego, ani innych środków łączności. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Na egzaminach można korzystać wyłącznie z przyborów będących w komunikacie Dyrektora CKE. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Dyrekcja szkoły informuje, że długopisy i linijki każdy zdający przynosi własne. Z kalkulatorów własnych mogą korzystać ci uczniowie, którzy wcześniej złożyli je do nauczyciela matematyki do sprawdzenia. Jeżeli maturzysta nie złożył kalkulatora wcześniej, to otrzyma kalkulator szkolny. Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
Jeżeli egzamin jest o godz. 9:00 to uczniowie mają obowiązek przyjść na godz. 8:15, jeżeli o 14:00 to uczniowie przychodzą na godz. 13:30. Proszę pilnować harmonogramu egzaminów pisemnych i ustnych!
Przypominamy: egzaminy ustne odbędą się w dniach:
j. polski - 9 maja 2016 r. godz. 10:00
12 maja 2016 r. godz. 10:00
16 maja 2016 r. godz. 9:00
j. angielski - 10 maja 2016 r. godz. 9:00
12 maja 2016 r. godz. 10:00.                                                          

                                                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Szanowni Państwo!Drodzy Rodzice!
Na naszej stronie internetowej widnieje link związany z rozliczeniem PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które jest organem prowadzącym nasze szkoły. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia. Fundusze pozyskane w ten sposób chcielibyśmy przeznaczyć na kaplicę w naszej szkole oraz na realizację programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.
Serdecznie dziękujemy!
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

 

 

DNI OTWARTE


                                                                      Zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się:

                                                                       30.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota

CZYTAJ WIĘCEJ --->HARMONOGRAM<---

 

Informacja do Rodziców i uczniów klas III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia
W dniach 18.04.2016 r. – 20.04.2016 r. uczniowie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Każdego dnia przychodzą do szkoły na godz. 8:15. Gromadzą się 18.04 i 19.04.2016 r. na holu bloku sportowego /przed TV/, w dniu 20.04.2016 r. przed wskazaną salą lekcyjną. Na egzamin nie można się spóźnić! Prosimy o odświętny strój uczniowski. Uczniowie nie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego, ani innych środków łączności. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Dyrekcja szkoły informuje, aby długopisy i linijki każdy zdający przyniósł własne.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. Aby tak było, należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
Każdego dnia egzaminu obywają się dwie części egzaminu. Po zakończeniu drugiej części uczniowie udają się do domu.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Zebranie Rodziców
Szanowni Rodzice Zespołu Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia
w Białymstoku

Zapraszam na zebranie Rodziców, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. /czwartek/:
● godz. 17.00 spotkanie z wychowawcą w szkole w wyznaczonych salach,
● godz. 17.30 – 19.30 konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z Rodzicami.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Katolickim Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w roku szkolnym 2015/2016

CZYTAJ WIĘCEJ --->ZESTAWIENIE<---

 

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Szanowni Państwo!Drodzy Rodzice!
Na naszej stronie internetowej widnieje link związany z rozliczeniem PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które jest organem prowadzącym nasze szkoły. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia. Fundusze pozyskane w ten sposób chcielibyśmy przeznaczyć na kaplicę w naszej szkole oraz na realizację programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.
Serdecznie dziękujemy!
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

DNI OTWARTE


                                                                      Zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się:

                                                                       9.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota

CZYTAJ WIĘCEJ --->HARMONOGRAM<---

 

Drodzy Absolwenci i Wszyscy Przyjaciele Zespołu Szkół Katolickich!
Trwając w radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy podzielić się z Wami radosną nowiną - Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski wyraził zgodę, by w budynku szkoły powstała kaplica z Najświętszym Sakramentem. Dyrekcja podjęła już więc stosowne starania, by jak najszybciej zrealizować to dzieło. Ufamy, że będzie to możliwe jeszcze w tym roku szkolnym. Dlatego zwracamy się również do wszystkich Absolwentów i naszych Drogich Przyjaciół z zachętą i gorącą prośbą o włączenie się w tworzenie tego dzieła przez modlitwę, ofiarę i dary materialne.

Ofiary pieniężne z przeznaczeniem na kaplicę można wpłacać w sekretariacie lub na konto szkoły 42 1540 1216 2074 4456 1473 0001 BOŚ S.A. O/Białystok z dopiskiem ”darowizna na kaplicę”. Jednocześnie wszystkim z całego serca dziękujemy!

Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Miłosierdzia
w Białymstoku

WIELKANOC 2016"Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc,
nie umrę, nie, lecz będę żył,
Pan okazał swą moc”.Szanowni Państwo – Drodzy Rodzice!

Zmartwychwstanie Zbawiciela - niepojęte wydarzenie wszystkich czasów - dziś na nowo rozjaśnia swoim blaskiem noce naszego życia, przynosi życie, nadzieję i moc tam, gdzie jest śmierć, rozpacz i słabość.
Życzymy, by Zmartwychwstały Pan rozlewał swą niezwykłą miłość na nasze rodziny, by krzyż trudności, cierpień złączony z krzyżem Jezusa stały się bramą Miłosierdzia prowadzącą do Szczęścia.


Na progu Wielkiego Tygodnia pragniemy podzielić się z Państwem wielką i radosną nowiną - Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski wyraził zgodę, by w budynku szkoły powstała kaplica z Najświętszym Sakramentem. Dyrekcja podjęła już więc stosowne starania, by jak najszybciej zrealizować to dzieło. Ufamy, że będzie to możliwe jeszcze w tym roku szkolnym. Dlatego zwracamy się również do Państwa z zachętą i gorącą prośbą o włączenie się w tworzenie tego dzieła przez modlitwę, ofiarę i dary materialne.
Ofiary pieniężne z przeznaczeniem na kaplicę można składać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły. Jednocześnie wszystkim z całego serca dziękujemy!Błogosławionych Świąt!

Rada Rodziców Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia 

 

DOŁĄCZ DO NAS - NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku organizuje nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

* I, II, III, IV Katolickiej Szkoły Podstawowej
* I Katolickiego Gimnazjum
* I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.


Zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się:


09.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
30.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

DNI OTWARTE


Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty w naszych szkołach: 12 marca 2016 r. /sobota/ w godz. 9:00 – 13:00. Podczas Dnia Otwartego będzie można otrzymać ulotkę informacyjną o naszych szkołach, porozmawiać z dyrekcją, sekretarzem szkół, nauczycielami oraz uczniami, a także obejrzeć bazę lokalową, dydaktyczną i sportową szkół.

CZYTAJ WIĘCEJ --->HARMONOGRAM<---
 

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

INFORMACJA - KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Na stronie pojawił się nowy plan indywidualnych konsultacji nauczycieli dla Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w okresie 7 marca – 15 czerwca 2016 r.
Dyrekcja Szkoły

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 7,8,9 marca w naszej szkole odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla Szkoły Gimnazjalnej i Licealnej. Prowadzić je będą Jezuici z Gdyni.

Plan Rekolekcji na wszystkie dni:
7.50 – Spotkanie z wychowawcą
8.00 – Wprowadzenie do medytacji i medytacja (w szkole)
9.30 – Nabożeństwo w Kościele – prowadzi ks. Adam Kozikowski
10.45 – II cz. medytacji (w szkole)
Rekolekcje każdego dnia kończyć się będą o godzinie 12.00


Rekolekcje dla klas VI każdego dnia rozpoczynają się o godz. 8.00 a kończą obiadem ok. godz. 12.00
Plan rekolekcji na wszystkie dni:
8.00 – spotkanie z wychowawcą
8.15 – spotkanie z ciekawym człowiekiem i praca w grupach
9.30 – nabożeństwo w Starym Kościele Farnym prowadzi ks. Jarosław Ciuchna
10.45 – Spotkanie w grupach cz. II
12.00 – obiad

Rekolekcje dla kl. I,II,III szkoły podstawowej odbędą się w innym terminie o czym poinformujemy.

 

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI! (OD 29.02.2016R.)

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
 

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI! (OD 22.02.2016R.)

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---

Zastrzegamy ewentualną zmianę planu lekcji od dnia 29 lutego 2016 r.

Dyrekcja szkoły.  

„Otwarta szkoła” w dniach 22.02.2016 r. - 26.02.2016 r. w godz. 8.55 – 15.25.

Uprzejmie informujemy, że w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku organizujemy „otwartą szkołę” w dniach 22.02.2016 r. - 26.02.2016 r. w godz. 8.55 – 15.25.
Serdecznie zapraszamy do Szkoły Matki Bożej na lekcje według planu zajęć --->POBIERZ<---oraz spotkania - rozmowy, aby zasięgnąć szczegółowych informacji o funkcjonowaniu szkół, rozszerzeniach oraz naszych osiągnięciach. CZYTAJ WIĘCEJ --->PLAN SPOTKAŃ<---.

Zestawienie po eliminacjach rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Katolickim Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w roku szkolnym 2015/2016

CZYTAJ WIĘCEJ --->ZESTAWIENIE<---

Wypoczynek zimowy w Szkołach Matki Bożej

Wypoczęci i radośni; gotowi do pracy i nauki stajemy na apelu, aby dziękować Panu Bogu za czas szczególnych ferii zimowych - tak prowadzący apel rozpoczął pierwsze spotkanie całej społeczności szkolnej w drugim semestrze. Ferie zimowe w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku możemy uznać za szczególnie udane. Chociaż pogoda była zmienna, to jednak naszej młodzieży nie brakowało wspaniałych form wypoczynku, a przy tym radości i humoru. W sali gimnastycznej gromadzili się sympatycy sportu.
Odbyły się konsultacje z wybranych przedmiotów. Były zorganizowane przygotowania do wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad. Odbyły się pokazy „obowiązkowych doświadczeń chemicznych do egzaminu gimnazjalnego”. Zorganizowaliśmy tradycyjne, świetlicowe gry planszowe.
Szczególnym wydarzeniem w pierwszym tygodniu ferii były zabawy dla dzieci z województwa podlaskiego, które ufundowała Fundacja Rodziny Czarneckich. Było to wspaniałe przeżycie dla dzieci, które przyjechały z Dobrzyniewa Dużego, Krypna oraz Nowego Aleksandrowa. Gościły również dzieci z miasta Białegostoku i najbliższych okolic. Trzeba przyznać, że atrakcyjność zabaw zapewnili m. in.: pracownicy Fast Parku - Parku Rozrywki, który ma przygotowany ciekawy program. Były dmuchane duże place zabaw. W organizację zaangażowali się też wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas oraz nauczyciele, pracownicy i dyrekcja Szkół Matki Bożej. Były słodycze, poczęstunek, napoje. Mnóstwo radości!
Ciekawą ofertą dla naszych uczniów był Turniej gier z IPN-em. Przybyli do naszej szkoły pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku: p. Karol Usakiewicz i p. Jarosław Wasilewski, którzy zaprezentowali gry planszowe opracowane przez historyków IPN. Zainteresowani historią uczniowie mogli rozegrać turniej gier.
Nasi uczniowie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego p. Tomaszem Klimczukiem byli na obozie narciarskim w Alpach.
Z sondażu, który przeprowadziliśmy, wynika, że nasza młodzież miała bardzo dobrze zorganizowany wypoczynek zimowy. Na 265 uczniów 72 - było na wczasach z rodzicami w górach /tj. 27 %/, 23 - uczestniczyło w obozach zimowych /tj. 8 %/, 108 - wyjechało do babci, dziadka lub rodziny /tj. 40 %/, 6 harcerzy było na obozie harcerskim, 6 uczęszczało na kurs tańca, 2 na zajęcia plastyczne, 3 licealistów podjęło szkolenie na prawo jazdy, 10 - uczestniczyło w zawodach sportowych /slalom gigant, piłka nożna, szachy/, 91 uczniów skorzystało z oferty szkolnej.
Młodzież nie siedziała bezczynnie w domu. Dużo czasu spędziła wypoczywając z rodzicami lub rodziną. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne zjawisko. Dla chętnych była przygotowana oferta w szkole, z której skorzystało 34 % uczniów naszych szkół.
Nasza młodzież lubi swoją szkołę oraz nauczycieli. Chętnie w niej spędza wolny czas. My jesteśmy od tego, aby ten czas im właściwie zagospodarować.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację zajęć w czasie tegorocznych ferii zimowych.

tekst: Wicedyrektor Szkoły Mirosław Heleniak

UWAGA!!! NOWY PLAN LEKCJI! (OD 08.02.2016R.)

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
 

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Harmonogram planowanych zajęć dla uczniów w ramach „otwartej szkoły” w okresie ferii zimowych w dniach 25.01.2016 r. - 29.01.2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ --->HARMONOGRAM<---

Rozliczenie PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Szanowni Państwo!Drodzy Rodzice!
W najbliższych dniach na naszej stronie internetowej pojawi się link związany z rozliczeniem PIT-ów z wpisanym numerem KRS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które jest organem prowadzącym nasze szkoły. Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia. Z funduszy pozyskanych w ten sposób bardzo chcielibyśmy zorganizować realizację programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Pozostałe środki przeznaczymy na realizację innych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych.
Serdecznie dziękujemy!

Olimpijka o Puchar Małych Radości Ekumenicznych

Dnia 20 stycznia 2016 roku w Tygodniu Ekumenicznym w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyła się olimpijka o Puchar Małych Radości Ekumenicznych.
W zawodach sportowych udział wzięły dziesięciosoosbowe drużyny uczniowskie z sześciu białostockich szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego, Zespołu Szkół Niepublicznych im. Świętych Cyryla i Metodego, Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia. Dzieci z wielkim zapałem rywalizowały w sześciu konkurencjach. Emocje towarzyszyły zarówno uczestnikom, jak i licznie zgromadzonej publiczności, która nie szczędziła głośnego dopingu. Całe wydarzenie w skupieniu obserwował zaproszony ks. Radosław Kimsza - delegat Księdza Arcybiskupa Metropolity ds. dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej. Nie zabrakło też kamery Telewizji Regionalnej… Po zaciętej rywalizacji nadszedł czas na ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy, która otrzymała Puchar Małych Radości Ekumenicznych, drugie Szkoła Podstawowa nr 19, a trzecie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali medale i nagrody rzeczowe.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom! Nie możemy już doczekać się kolejnego sportowego spotkania!

DNI OTWARTE


                                                                      Zapraszamy na pierwsze DNI OTWARTE, które odbędą się:

                                                                 16.01.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota

CZYTAJ WIĘCEJ --->HARMONOGRAM<---

 

DOŁĄCZ DO NAS - NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku organizuje nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

* I, II, III, IV Katolickiej Szkoły Podstawowej
* I Katolickiego Gimnazjum
* I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.


UWAGA!!! Na stronie w zakładce REKRUTACJA są już dostępne dokumenty do pobrania - KWESTIONARIUSZ I ANKIETA

                                                                      Zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się:

                                                 16.01.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                              TYDZIEŃ OTWARTY: 22.02.2016 - 26.02.2016 – godz. 9.00 – 15.00 poniedziałek - piątek
                                                                                           12.03.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                                                                           09.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                                                                           30.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota


 

Zestawienie po eliminacjach szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Katolickim Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w roku szkolnym 2015/2016

CZYTAJ WIĘCEJ --->ZESTAWIENIE<---

BOŻE NARODZENIE 2016
Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia dedykujemy
Wszystkim Słowa Papieża Franciszka z życzeniami,
aby realizowały się w naszym życiu:

„Spójrzmy na Maryję i pozwólmy, by Ona za nas spoglądała, abyśmy nauczyli się być bardziej pokornymi, a także odważniejszymi w pójściu za Słowem Bożym, aby przyjąć serdecznie objęcia jej Syna Jezusa; objęcia, które dają nam życie, nadzieję i pokój”.

Niech nadchodzący Rok 2016 – Rok Miłosierdzia będzie Rokiem odważnego bycia dla innych,
Rokiem dzielenia się wiarą, nadzieją, miłością.


Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

 DOŁĄCZ DO NAS - NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku organizuje nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

* I, II, III, IV Katolickiej Szkoły Podstawowej
* I Katolickiego Gimnazjum
* I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.


                                                                                    Zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się:

                                                                                           16.01.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                              TYDZIEŃ OTWARTY: 22.02.2016 - 26.02.2016 – godz. 9.00 – 15.00 poniedziałek - piątek
                                                                                           12.03.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                                                                           09.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobota
                                                                                           30.04.2016 - godz. 9.00 – 13.00 – sobotaBliższe informacje o naszej ofercie i przebiegu dni otwartych zostaną umieszczone na stronie internetowej w grudniu.

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!!!  Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

Informujemy, że 25 listopada 2015r. (środa) w godz. 17.00 – 18.30 w Centrum Wystawienniczo –Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej odbędzie się prelekcja dla rodziców i nauczycieli na temat: Okres dorastania a trudności wychowawcze i współczesne zagrożenia (komputer, Internet, narkotyki, dopalacze). Prelekcję wygłosi pani mgr Joanna Szmurło – specjalista terapii uzależnień, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia w Czarnej Białostockiej.
Serdecznie zapraszamy!
                                                                                                                                    Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

Próbny sprawdzian po szkole podstawowej

Informuję, że 26 listopada 2015 r. klasa szósta przystąpi do próbnego sprawdzianu po szkole podstawowej.
Sprawdzian będzie się składał się z dwóch części:‎
• część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki – rozpoczęcie godz. 8.00, trwa 80 min.,
• część druga – obejmuje zadania z języka angielskiego – rozpoczęcie godz. 9.30, trwa 45 min.

Sprawdzian będzie się odbywał w sali nr 33.

Po sprawdzanie uczniowie uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem zajęć.
                                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

ŚWIĘTO SZKOŁY - 16.11.2015r.

                                                           Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

                                                                                                       ma zaszczyt zaprosić

                                                                                SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ ORAZ ABSOLWENTÓW 

                                                                    na uroczystość Święta Szkoły, która odbędzie się dnia 16.11.2015r.

                                                                                                                                                                Dyrekcja Szkoły

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

16 LISTOPADA 2015 R. (poniedziałek)
- Godz. 9.30 - Msza Święta w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego
- Powitanie i otwarcie uroczystości
- Ślubowanie uczniów klas pierwszych
- Część artystyczna
- Spotkanie okolicznościowe
- Wspólne wyjście i obejrzenie w kinie Helios filmu pt.: "Pilecki" (Katolickie Liceum Ogólnokształcące),„Czy naprawdę wierzysz?" (Katolickie Gimnazjum), "Mały Książe" (Katolicka Szkoła Podstawowa)

Kiermasz ciast

W piątek 30 października 2015 r. Szkolne Koło Caritas zorganizowało Kiermasz Ciast. Wolontariusze przynieśli wypieki, dyżurowali na przerwach, zachęcając do nabycia słodkości. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na akcję "BILET DLA BRATA". Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej inicjatywy.
tekst: p. M.Kalisz

Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY

Miło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły Karolina Kudlewska z klasy II liceum oraz Alicja Makarec z III b gimnazjum otrzymują w roku szkolnym 2015/2016 stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY.
GRATULUJEMY!!!

Próbny egzamin gimnazjalny
Informuję, że uczniowie klas III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia przystąpią do próbnych egzaminów gimnazjalnych w ramach diagnozy szkolnej z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym według poniższego harmonogramu:

● część humanistyczna – 3 listopada 2015 r. (wtorek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 8: 00
- z zakresu języka polskiego – godz. 9:30
● część matematyczno - przyrodnicza – 4 listopada 2015 r. (środa)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 8:00
- z zakresu matematyki – godz. 9:30.

Powyższe egzaminy będą odbywały się w starej sali gimnastycznej. Po zakończeniu egzaminów próbnych odbędą się lekcje według planu zajęć. Egzamin próbny z części - język obcy nowożytny zostanie przeprowadzony w innym terminie.
                                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

KONKURS PLASTYCZNY PT. „MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA – ZWIERCIADŁO DOBROCI”.

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Matka Boża Miłosierdzia – Zwierciadło Dobroci”. CZYTAJ WIĘCEJ --->POBIERZ REGULAMIN KONKURSU<---

XII Konkurs Ekologiczny dla uczniów gimnazjów

Zespół przyrodniczy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku organizuje konkurs pod hasłem: „Biosfera”. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum, który interesuje się przedmiotami przyrodniczymi.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie i rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania ekologią, problemami ochrony środowiska i zagadnieniami związanymi ze zdrowiem człowieka.
2. Systematyzowanie wiedzy z biologii, chemii i geografii potrzebnej do wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych.
3. Integracja uczniów i nauczycieli zainteresowanych ekologią oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.
4. Kształtowanie u uczniów poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym.

Organizacja i przebieg konkursu:

Konkurs przygotowuje zespół przyrodniczy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.
Zawody odbywają się w miesiącach: listopad – luty i składają się z dwóch etapów:
- eliminacji szkolnych - (test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru)
- eliminacji międzyszkolnych - (test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru)
CZYTAJ WIĘCEJ --->POBIERZ REGULAMIN KONKURSU<---

Prelekcja dla rodziców i nauczycieli

Szanowni Państwo – Drodzy Rodzice!
W odpowiedzi na Państwa propozycje wyrażone w ankiecie podczas wrześniowego spotkania informujemy, że 25 listopada 2015r. (środa) w godz. 17.00 – 18.30 w Centrum Wystawienniczo –Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej odbędzie się prelekcja dla rodziców i nauczycieli na temat: Okres dorastania a trudności wychowawcze i współczesne zagrożenia (komputer, Internet, narkotyki, dopalacze). Prelekcję wygłosi pani mgr Joanna Szmurło – specjalista terapii uzależnień, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia w Czarnej Białostockiej.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

Zajęcia z robotyki
Pierwsze zajęcia z robotyki już jutro 3 października sala nr 2 godz. 13.00-15.15. Zapraszamy!

Spotkanie z absolwentami Katolickiego Liceum

Radość i wzruszenie. Te uczucia towarzyszyły nam w piątek 18 września 2015r. podczas spotkania z uczniami, którzy dawno lub całkiem niedawno skończyli nasze Liceum. Nasza radość była podwójna, gdyż nasi absolwenci przyszli ze swoimi pociechami:) Jak przystało na porządną lekcję wspomnień, na początku sprawdziliśmy obecność: pojawiły się następujące roczniki (rok zdanej matury) 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2015. Następnie oprowadziliśmy naszych gości po szkole, która tak szybko się zmienia, rozwija i udoskonala. "Wędrówka" zakończyła się w szkolnej stołówce, gdzie przy cieście, kawie, herbacie wspominaliśmy, wspominaliśmy, wspominaliśmy.... Dowiedzieliśmy się też co obecnie robią nasi absolwenci: pracują jako nauczyciel przyrody, pracownik socjalny, grafik, fryzjer, stylista, inżynier, sekretarz sądowy, solista Opery i Filharmonii Podlaskiej, iluzjonista, dyrektor szpitala, programista, chirurg, sekretarka medyczna, dietetyczka, technolog żywienia, pracują przy projektach unijnych, kończą studia: medycynę, AWF w Krakowie, informatykę, edytorstwo w Krakowie, gospodarkę przestrzenną. Dziękujemy Wam,że przyszliście. To był bardzo dobry czas. Do zobaczenia na następnym spotkaniu !

Zmiana dzwonków!!

Uwaga od jutra nowy rozkład dzwonków jeśli chodzi o długie przerwy !!!
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.50 - 12.35
6. 12.50 - 13.35
a dalej już bez zmian, jak widać pierwsza długa przerwa będzie trwać 20 minut, a następna 15 minut. Mała zamiana, która daje więcej czasu dzieciom z podstawówki na zjedzenie obiadu. Dziękujemy za wyrozumiałość:)

Drodzy Absolwenci Katolickiego Liceum!!!

Serdecznie zapraszamy absolwentów Katolickiego Liceum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku (począwszy od maturzystów z 2001 r. aż po rocznik 2015) na czas wspólnych wspomnień, dobre ciasto, kawę i herbatę:), które odbędzie się 18 września 2015 r.(piątek) od godz. 16.00 do 18.00 w sali 27. W celach organizacyjnych bardzo prosimy o maila z potwierdzeniem przybycia (najpóźniej do środy 16 września !!!) na adres: joanna97@poczta.fm Prosimy powiadamiajcie się nawzajem ! Czekamy na Was z niecierpliwością - Dyrekcja oraz nauczyciele Katolickiego Liceum. Spotkanie z absolwentami Katolickiego Gimnazjum odbędzie się w późniejszym terminie.

Szanowni Państwo - Drodzy rodzice!

Przypominamy Państwu o możliwości składania w sekretariacie szkoły wniosków o ustalenie innej niż podstawowa opłaty czesnego w pewnych sytuacjach życiowych (z tytułu kolejnego dziecka uczącego się w tej szkole, ze względu na sytuację losową, z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz z tytułu osiągnięć edukacyjnych) do 8 września br. (poniedziałek) 2015 r. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Opłat zmieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty do pobrania, tam też znajdują się wnioski.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG ASSISTANCE? - PZU

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
 

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia odbędzie się 1 września 2015 r. /wtorek/ według następującego porządku:
7.40 – spotkanie uczniów oraz rodziców z wychowawcami na placu szkolnym,
8.00 – Msza Święta w Katedrze,
po Mszy – apel w nowej hali sportowej;
spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria WyszyńskaPosiedzenia Rady Pedagogicznej odbędą się w następujących terminach:

26 sierpnia 2015 r. – środa
godz. 8.30 – 9.00 – spotkanie z wychowawcami
godz. 9.00 – 10.00 – spotkanie całej Rady Pedagogicznej /podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 – bez udziału nowych nauczycieli/
Grupa I godz. 10.00 – 12.45
– szkolenie dotyczące nowego dziennika elektronicznego
Grupa II godz. 10.00 – 10.45 – spotkanie z dyrekcją
godz. 11.00 – 11.45 – praca w grupach
godz. 12.00 – 12.45 – przygotowanie sal lekcyjnych
godz. 12.45 – 13.15 – przerwa
Grupa II godz. 13.15 – 16.00
– szkolenie dotyczące nowego dziennika elektronicznego
Grupa I godz. 13.15 – 14.00 – spotkanie z dyrekcją
godz. 14.15 – 15.00 – praca w grupach
godz. 15.15 – 16.00 – przygotowanie sal lekcyjnych

27 sierpnia 2015 r. – czwartek
godz. 9.00 – 11.30 – spotkania w zespołach przedmiotowych
godz. 11.45 – 12.45 podsumowanie pracy w zespołach przedmiotowych
godz. 12.45 – 13.15 – przerwa
godz. 13.15 – 15.15 – Rada Pedagogiczna
– organizacja roku szkolnego 2015/2016

Obecność nauczycieli w powyższych posiedzeniach jest obowiązkowa.

Uwaga kandydaci do klas I Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku!

Udostępniam wykaz podręczników do klasy I Katolickiego Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. Proszę o szczegółową analizę.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I-III - POBIERZ
KLASA VI - POBIERZ

KATOLICKIE GIMNAZJUM
KLASA I - POBIERZ
KLASA II - POBIERZ
KLASA III - POBIERZ

KATOLICKIE LICEUM

KLASA I - POBIERZ
KLASA II - POBIERZ
KLASA III - POBIERZ

Rozdanie zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu maturalnego

Rozdanie zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w godz. 12.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA

Sekretariat Szkół w czasie wakacji przyjmuje interesantów w godz. 8:00 - 15:00

Uwaga kandydaci do klas I Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku!

Bardzo prosimy wszystkich kandydatów do klas I KG o kontakt osobisty z Sekretariatem Szkoły do 3 lipca 2015 roku w celu przymierzenia mundurków.

                                                                                            

UWAGA ZMIANA PLANU LEKCJI!!! SPRAWDŹ!!!

--->KLIKNIJ I POBIERZ<---

Szczęśliwy finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Bardzo dobre informacje dotarły do nas z centralnego etapu XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbył się w dniach 15-18 kwietnia w Warszawie. Nasze dwie uczennice z KLO – Julia Prochaska z klasy IIIa oraz Krystyna Szewczyk z klasy IIIa, przygotowywane przez panią Urszulę Jurkowską, uzyskały tytuł finalistek olimpiady.
Naszym uczennicom i p. Urszuli Jurkowskiej serdecznie gratulujemy!

III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "Learning English through reading"

Jan Mroczko -uczeń V klasy zdobył III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej " Learning English through reading".
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
tekst: p.Urszula Harasimowicz

53. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

ZOBACZ PLAKAT - WIĘCEJ INFORMACJI

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego

Nasi uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego pt.: "Dlaczego oni? świadkowie wiary w Niemczech. Droga powołania św. Edyty Stein".
Oto dzieło naszych uczniów: https://www.youtube.com/watch?v=vFN7ec1hog8&feature=youtu.be .
Autorzy: uczniowie kl. III KLO: Jolanta Songin oraz Jerzy Urwanowicz, uczniowie kl. III KG: Maurycy Leonik oraz Julian Borowski.
tekst: p. Małgorzata Biergiel

12-a edycja Konkursu Wiedzy o Filmie Anglojęzycznym

Dziś zakończyła się 12-a edycja Konkursu Wiedzy o Filmie Anglojęzycznym, od kilku lat organizowanego przez Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku wraz z 6 Liceum Ogólnokształcącym. Naszą szkołę dzielnie reprezentował tegoroczny maturzysta Ryszard Skiepko, któremu niestety nie udało się zająć jednego z trzech pierwszych miejsc. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, nauczycielom za przygotowanie i opiekę, zaś zwycięzcom gratulujemy : 1 miejsce zajęła Zuzanna Borawska, uczennica I LO, 2 miejsce - Paweł Talipski, uczeń 6 LO oraz 3 miejsce - Martyna Wasiluk, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1. Zwycięzcy otrzymali m.in. bilety do kina Helios, pendrivy, książki, słowniki, filmy DVD. Były też nagrody pocieszenia tym, którym w tym roku się nie udało, w postaci czekolad, długopisów, smyczy. Dziękujemy Dyrekcji i wszystkim sponsorom za wsparcie w przygotowaniu konkursu.
tekst: p. Joanna Carewicz

Paweł Plejewski odwiedził naszą szkołę

W dniu dzisiejszym naszą szkołę odwiedził absolwent Paweł Plejewski. Spotkał się z uczniami klasy III b Katolickiego Gimnazjum.
Paweł ukończył Katolickie Gimnazjum oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Był bardzo dobrym uczniem, pięknie zdał egzamin maturalny. Obecnie studiuje na Westminster Business School w Londynie.
O naszej szkole Paweł powiedział: „Ta szkoła rozbudziła we mnie wielkie ambicje i chęć osiągnięcia czegoś wyjątkowego. Jestem dumny, że miałem przyjemność uczęszczać do tej szkoły”.
Po ukończeniu uczelni angielskiej Paweł zamierza kontynuować edukację na Uniwersytecie Harwardzkim.
tekst: p. wicedyrektor Mirosław Heleniak

WIELKANOC 2015
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Pełnych pokoju i radości Świąt Wielkanocnych

oraz błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego

życzy

                                                                  Dyrektor Szkół
                                                 mgr Małgorzata Maria Wyszyńska

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Katolickim Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 -->czytaj więcej<--

10. rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II 

 Zbliża się 10. rocznica odejścia do domu Ojca Jana Pawła II. Uczcijmy pamięć Świętego Papieża Polaka 1 kwietnia 2015 r. /środa/. Przed pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II /przed Katedrą/ spotkają się przedszkolacy i uczniowie miasta Białegostoku oraz harcerze Chorągwi Białostockiej ZHP. Godzina rozpoczęcia spotkania 12.00. Z udziałem pocztów sztandarowych odbędzie się: Apel pamięci o Świętym Janie Pawle II.
Zaśpiewamy Hymn państwowy, Barkę; odmówimy modlitwę Anioł Pański, złożymy kwiaty i zaśpiewamy Abba Ojcze.

XII Konkurs Wiedzy O Filmie Anglojęzycznym


HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
www.bialystok.pl

Zapraszamy na XII Konkurs Wiedzy O Filmie Anglojęzycznym (odbywający się w języku angielskim), objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Organizatorzy: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego do 27.03.2015r.(piątek). -->czytaj więcej<--

Nasz absolwent, Maciej Nerkowski, w naszej szkole

27.02.2015 r. gościliśmy w murach Zespołu Szkół Katolickich niezwykłego człowieka. Był to Maciej Bogumił Nerkowski, młody aktor i śpiewak, absolwent naszego liceum, który występował na wielu scenach w kraju i za granicą (Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Wielki w Poznaniu, L.T.L. Opera Studio (Laboratorio Toscano per la Lirica) - Włochy oraz Théâtre de L’Archipel w Perpignan – Francja, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku). Brał także udział w festiwalach muzyki współczesnej, wśród nich: Crossdrumming i Warszawska Jesień w Warszawie oraz Festival Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flâneries musicales w Reims oraz Festival Novelum w Tuluzie.
Maciej Nerkowski spotkał się uczniami klas trzecich Katolickiego Gimnazjum. Opowiadał o swojej pracy, osobach, z którymi współpracował, zainteresowaniach muzycznych i nie tylko. Artysta bardzo ciepło wyrażał się o czasach nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Z niezwykłym szacunkiem wymieniał nazwiska swoich nauczycieli. Mówił, że szkoła katolicka doskonale wyposażyła go w wiedzę i umiejętności, ale też dała podstawy, na których może budować swoje dorosłe życie. Miał tu na myśli szacunek, zrozumienie, otwartość, pracowitość, systematyczność oraz religijność i konieczność nieustannej pracy nad sobą.
Przy okazji wspomniał swoich kolegów z klasy, których kariery możemy śledzić w Polsce i świecie, m.in. Marka Dziekońskiego – fotografa, Łukasza Mieziankę (znanego jako Łukasz Grant) – iluzjonistę, Adama Dębskiego – rzecznika prasowego podlaskiego oddziału NFZ, Krzysztofa Garbaczewskiego – aktora i reżysera. Maciej Nerkowski zachęcał uczniów, by nie bali się realizować swoich marzeń i dokonywali w swoim życiu dobrych wyborów, by jak on korzystali z tego, co daje edukacja w szkole katolickiej.
Oczywiście artysta zaprezentował nam próbkę swego talentu. Wykonał dwa utwory – „Blue Moon” i „O Sole Mio”, które wywołały aplauz wśród młodzieży. Uczniowie zostali też zaproszeni do obejrzenia swojego „starszego kolegi” na scenie, na przykład w „Czarodziejskim flecie” w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

tekst: p. Katarzyna Bartoszuk


Maćku, jesteśmy z Ciebie dumni i cieszymy się z szacunku, jakim darzysz naszą szkołę!

                                                                                                    Społeczność Zespołu Szkół Katolickich
                                                                                                   im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

28.02.2015 r. - "Otwarte drzwi szkoły"

Informujemy, że 28 lutego 2015 r. w godzinach 10:00 – 13:00 organizujemy „otwarte drzwi”. Chcemy pokazać jak uczymy, jak nasi uczniowie spędzają czas wolny. Zapraszamy też do indywidualnych rozmów z nauczycielami, uczniami oraz dyrekcją. Przedstawiamy harmonogram spotkań: -->czytaj więcej<--

Informacja

Przypominam:
1/ w piątek, 6 lutego 2015 r. mija termin dokonania zmian w deklaracjach maturalnych,
2/ w poniedziałek, 9 lutego 2015 r. rozpoczynamy drugi semestr,
3/ od poniedziałku, 9 lutego 2015 r. nowy plan lekcji.
Proszę sprawdzić zmiany!

Informuję, że w poniedziałek, 9 lutego 2015 r. o godzinie 11.45 w nowej hali sportowej odbędzie się apel szkolny podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015.
                                                                                                    Dyrektor Szkół
                                                                                             mgr Małgorzata Maria Wyszyńska


Wizyta gości ze Szkół Katolickich w Łomży

Dnia 15 stycznia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Była to młodzież, której towarzyszyli opiekunowie: Pani Wicedyrektor Iwona Domańska, Pani Elżbieta Komorowska i Pan Michał Sawicki. Mieli oni okazję obejrzeć naszą szkołę, zapoznać się z jej historią, osiągnięciami. My natomiast wysłuchaliśmy pięknych i wzruszających tekstów świętego Jana Pawła II oraz kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów z zespołu „Soli Deo” pod kierunkiem Pana Michała Sawickiego. Obejrzeliśmy również występ zespołu tanecznego „Twist”. Łomżynianie zakończyli program artystyczny konkursem kolędowym z nagrodami. Było to spotkanie zapoznawcze i mamy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana z korzyścią dla obu szkół. Zapraszamy do galerii. .
tekst: p. K. Bartoszuk
         p. M. Kalisz

Ojciec Wojciech Żmudziński gościem Szkół Katolickich
Po raz kolejny Ojciec Wojciech Żmudziński - jezuita - gościł w murach naszych szkół. Dziś, 12 stycznia 2015 r., w godzinach porannych poprowadził warsztaty dla uczniów zatytułowane „Jak efektywnie notować?” W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i dwóch klas I Katolickiego Gimnazjum. Warsztaty bardzo zainteresowały uczniów. Młodzież miała okazję prowadzenia ćwiczeń z podkreślaniem tekstów i wydobywania najistotniejszych treści, tworzenia graficznej mapy myśli, innych notatek z lekcji i czytanej literatury oraz zapamiętywania dat. Na przykładzie życiorysu Edyty Stein uczniowie w pracy grupowej interpretowali za pomocą symboli istotne wydarzenia z życia świętej oraz niektóre definicje.
W godzinach popołudniowych nauczyciele naszych szkół uczestniczyli w konferencji pt.: „Jak promować szkołę katolicką?” Ustaliliśmy wspólnie cel promocji, adresatów oraz jakie działania należy podjąć, aby wypromować szkołę w środowisku. Propozycje promocji szkoły, które zasugerował Ojciec Wojciech zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem. Wielu nauczycieli po zakończonym spotkaniu postanowiło jeszcze bardziej zaangażować się w promocję Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.
Dziękujemy Ojcu Wojciechowi za ubogacenie naszej społeczności szkolnej.

                                                                                           Wicedyrektor szkoły
                                                                                             Mirosław Heleniak

BÓG SIĘ RODZI...

JESTEŚMY Z NIEGO DUMNI!!!
SZYMON BAHOJŁO W BRUKSELI, W EUROPARLAMENCIE, UDZIELIŁ POSŁOM POKAZOWEJ LEKCJI PROGRAMOWANIA
STWORZYŁ APLIKACJĘ, KTÓRA UCZY LITEROWAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM I POLSKIM

Wywiad z Szymonem Bahojło - uczniem kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej


-Witaj Szymonie
-Dzień Dobry
-Opowiedz nam o swojej ostatniej podróży…
-Byłem w Brukseli w Europarlamencie z tatą , koleżanką Zuzią i jej tatą
-Jaki był tam cel Twojej wizyty?
-Pojechałam uczyć europosłów programowania
-Możesz nam wyjaśnić co oznacza te programowanie?
-Jest to nie granie w gry, ale ich tworzenie, tworzyłem też różne ćwiczenia do nauki czytania lub słówek z j. angielskiego
-Gdzie się tego nauczyłeś?
-Razem z tatą chodzę na dodatkowe zajęcia z programowania. Pierwszy raz zabrał mnie tam mój tato
- Dlaczego warto jest chodzić na takie zajęcia?
- Ponieważ można miło spędzić czas wolny, nauczyć się wielu nowych rzeczy oraz stworzyć nowe gry i ćwiczenia. W przyszłości można to umieścić w internecie za opłatą i zarobić pieniążki.
-Jak by Ci się udało, na co przeznaczył byś zarobione pieniążki?
-Chciałbym mieć swój, bardzo dobry komputer, na którym mógłbym dalej pracować i programować.
-W takim razie życzymy Ci powodzenia.
-Dziękuje.

Wspomnienia z wycieczko-pielgrzymki III klas KG

Dnia 30 października 2014 roku o godz. 5:30 klasy trzecie gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich wraz z wychowawcami i księdzem Dariuszem Gutowskim wyjechały na wycieczko – pielgrzymkę zorganizowaną przez p. Tomasza Klimczuka. Po wyjeździe z Białegostoku zatrzymała nas mała usterka, jednak po krótkiej chwili ruszyliśmy radośnie w dalszą drogę. Tuż przed granicą polsko – litewską mieliśmy postój „na małe co nieco”. Bez żadnych przeszkód przekroczyliśmy granicę i z uśmiechami na twarzach wjechaliśmy do utęsknionej ojczyzny Adama Mickiewicza. -->czytaj więcej<--

52. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

ZOBACZ PLAKAT - WIĘCEJ INFORMACJI

Relacja z gali XIX edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”
Trzydziestą szóstą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku obchodzono w sposób wyjątkowy. Z tej okazji 17 października 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XIX edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”.
16 października 1978 r. usłyszeliśmy: „Habemus Papam – Karol Wojtyła”.
Te piękne słowa są w naszej pamięci. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wyniesienie Karola Wojtyły do najwyższej godności w Kościele Katolickim… Jan Paweł II kochał młodych, z nimi się spotykał, stawiał na młodych. Wierzymy, że odszedł do Pana i oręduje za nami Jan Paweł II – Jan Paweł Wielki – Sługa Miłosierdzia… Wszystko, co robimy - ten konkurs - to dla upamiętnienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
Takie słowa wypowiedzieli prowadzący galę.
Komisja konkursowa w składzie:
Mieczysław Czajkowski – literat, autor wielu książek m. in.: „W cieniu białostockiej Fary” oraz „Uśmiech Miłosierdzia” - przewodniczący komisji, Barbara Pietraszuk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek komisji, Alicja Jelska – członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej - członek komisji, Ksiądz Stanisław Chim – poeta - członek komisji, Mirosław Heleniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku - sekretarz komisji po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać:
I miejsce – Agnieszce Ruczaj uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku godło literackie „Hiacynta” za zestaw wierszy,
drugiego miejsca komisja nie przyznała
III miejsce – Urszuli Łobaczewskiej uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku godło literacki „Mika” za wiersze pt. „Ręce” i „Skała”
III miejsce – Izabeli Wysztygiel uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku godło literackie „Robyn Anve” za wiersz pt. „Prawdziwa miłość…”
III miejsce – Elżbiecie Czajkowskiej uczennicy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku godło literackie „Scintilla” za wiersze pt. „Myśmy…” i „Naprzód!”
Wyróżnienie – Urszuli Jabłońskiej uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Białymstoku godło literackie „Amtomta”
Wyróżnienie – Justynie Proniewskiej uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku godło literackie „Quere”
Wyróżnienie – Dominice Marii Prus uczennicy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Białymstoku godło literackie „Mika”.
Nagrody i dyplomy wręczali: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ksiądz doktor Bogdan Skłodowski, Ksiądz Stanisław Chim, Ksiądz Prałat Józef Grygotowicz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Barbara Pietraszuk, członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej Pani doktor Alicja Jelska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pani Małgorzata Maria Wyszyńska. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Należy nadmienić, że pomysłodawcą i organizatorem Konkursów Poetyckich Młodych „Przekroczyć próg nadziei” od 19 lat jest niestrudzony Pan Mieczysław Czajkowski.
Na podniosłej gali przypomnieliśmy, że Jan Paweł II kochał młodych. Już jako młody kapłan chodził ze studentami w góry, pływał kajakiem, wiele rozmawiał z młodymi. Z nimi się spotykał, stawiał na młodych, mówił do nich, a oni Go słuchali.
Było światło symbolizujące i upamiętniające obecność Wielkiego Polaka wśród nas. Scenografię tak interpretują prowadzący galę: Klimat domu …, półmrok…, obraz Jana Pawła II podświetlony – wysoko w centralnym miejscu auli, droga i schody… do nieba. Kwiaty ustawione przed obrazem. Z zapaloną świecą uczennica naszego gimnazjum w galowym stroju idzie ułożoną drogą i wspina się wysoko po schodach. Ustawia świecę. Rozlega się „Abba Pater”… Dziewczynka jest wpatrzona w oczy Papieża. Modli się…, celebruje Jego oblicze. Wszyscy spontanicznie powstają… Ta gimnazjalistka odgrywa szczególną rolę; tyle „mówi”, wyraża, nie wypowiadając żadnego słowa.
Mamy obowiązek upowszechniać naukę Papieża, zasiewać ją w sercach młodych, ukazywać Jego piękną i bogatą osobowość, promować ideały pielęgnowane przez Jana Pawła II.
Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana… nie możesz zapomnieć o Janie Pawle II, który błogosławi nam z okna domu Ojca. Czy pamiętamy o Nim? Należy ludziom młodym przypominać, jak żył i jakie wartości wyznawał przez całe swoje życie Święty Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.
Mirosław Heleniak

Dni wolne w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015
Katolicka Szkoła Podstawowa
14 października 2014 r.
2 stycznia 2015 r.
5 czerwca 2015 r.

Katolickie Gimnazjum
14 października 2014 r.
2 stycznia 2015 r.
4 maja 2015r.
5 maja 2015 r.
6 maja 2015 r.
5 czerwca 2015 r.


Katolickie Liceum Ogólnokształcące
14 października 2014 r.
2 stycznia 2015 r.
21 kwietnia 2015r.
22 kwietnia 2015 r.
23 kwietnia 2015 r.
5 czerwca 2015 r.

Pokaż wszystkie aktualności


Copyright © 2012 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku