Samorząd szkolny 2021/2022

Na początku września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącymi zostali wspaniali i zaangażowani w życie szkoły licealiści: Patryk Horczak i Klaudia Więcko. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z nowymi przewodniczacymi i poznania ich bliżej.

rozmowa z Klaudią

rozmowa z Patrykiem

200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

24 września mija 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej ustanowił rok 2021 Rokiem Norwida.
W naszej szkole postanowiliśmy uczcić tę rocznicę w nietypowy sposób. P. Urszula Jurkowska i p. Katarzyną Lankau odwiedziły uczniów klas VIII KSP i I-III KLO i przekazały „Słowo od Norwida”, czyli wybrane wiersze poety, oraz słodki upominek od dostojnego jubilata. Wśród przeczytanych uczniom utworów znalazły się m.in. wiersze: „W Weronie”, „Moja piosnka II”, „Moja ojczyzna”, „Ława”, „Ruszaj z Bogiem” czy fraszka „Posiedzenie”.

Medale „Diligentiae – za pilność”

1 września 2021r. z rąk prezydenta Białegostoku – Pana Tadeusza Truskolaskiego – medal „Diligentiae – za pilność” otrzymał nasz absolwent Kacper Kuryś (obecnie uczeń II LO). Medalem odznaczono także mistrza-nauczyciela, towarzyszącego Kacprowi na drodze jego chemicznej edukacji – p. Anetę Wilczewską.
Medal jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju, a także prestiżową nagrodą dla nauczycieli, którzy swoją postawą, przykładem życia i postępowania są dla uczniów wzorem i szczególnym autorytetem.
Serdecznie gratulujemy p. Anecie oraz Kacprowi i życzymy dalszych sukcesów!
 
 

100. rocznica urodzin Lema

12 września minęła 100. rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. W naszej bibliotece znajdziecie kilka najbardziej znanych utworów tego wybitnego pisarza: „Solaris”, „Cyberiada”, „Bajki robotów”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Opowieść o pilocie Pirxie” czy „Wizja lokalna”.
Zachecamy do poznania twórczości Stanisława Lema – pisarza, którego Polsce zazdrości świat…