Zespól Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje projekt pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645), który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Okres realizacji projektu: 31-12-2022 – 30-12-2023

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nastąpi podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu.

Projekt zakładał udział 20 osób w kursie dwumodułowym, który odbył się w Tesalonikach w Grecji.

Poprzez realizację projektu:

-wzrośnie jakość nauczania poprzez wdrożenie nowych technologii, metod i narzędzi pracy,

-nastąpi podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, członków kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły,

-Poszerzy się międzynarodowy wymiar kształcenia, nastąpi wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania oraz rozwój szkoły w środowisku międzykulturowym.


Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zakupionych w ramach w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej i przekazanych do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy do wypożyczania i czytania!

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
W tym dniu biblioteka szkolna zorganizowała wspólne czytanie wybranych książek. Uczniowie klasy III KSP wysłuchali fragmentu książki Julii Duszyńskiej „Cudaczek-Wyśmiewaczek”, czytanego przez Laurę Włoskowską z kl. Ia KLO, zaś uczniowie klasy IIa KSP posłuchali fragmentu książki Waldemara Cichonia „Skrzat”, który przeczytała Aleksandra Jóźwik, również z klasy IA KLO.
Z kolei uczniów klas I KSP odwiedziły: pani Dorota Woińska-Żmujdzin oraz wolontariuszki: Natalia i Justyna z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. Dziewczęta naszym pierwszakom przeczytały fragmenty „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek, a także opowiedziały o zawodach, których można nauczyć się w ich szkole.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom, a także Oli i Laurze za wspólne głośne czytanie!
Zachęcamy wszystkich do czytania cichego i głośnego nie tylko raz w
roku, ale każdego dnia!
     

Szkolny Konkurs Plastyczny „Przekroczyć Próg Nadziei”.

Zapraszamy uczniów klas 4-8 KSP i 1-3 KLO do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym  „Przekroczyć Próg Nadziei”.
Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej inspirowanej słowami Jana Pawła II.
Format pracy: A4 (mała kartka z bloku technicznego w białym kolorze).
Technika wykonania: rysunek kredkami ołówkowymi z możliwością połączenia ich z mazakami, cienkopisami.
Prace dostarczamy do sekretariatu szkoły do 12 października 2023r.

więcej o konkursie: REGULAMIN KONKURSU

XVIII edycja Konkursu Plastycznego „Białystok wczoraj-dziś-jutro” 2023 pt. „Stolica piękna, sztuki i natury”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XVIII edycji Konkursu Plastycznego „Białystok wczoraj-dziś-jutro” 2023 ph. „Stolica piękna, sztuki i natury”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 3.11.2023 r. (zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz na stronie mdk Białystok oraz dostarczenie prac do MDK ZPO nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 79a). Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz otwarciem wystawy odbędzie się 21 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 79 A. REGULAMIN