W każdy czwartek Adwentu w naszej szkolnej kaplicy będą odprawiane Roraty. Msza święta rozpoczyna się o 7.15. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowane zostały następujące wyjazdy:

  • 6-9.10.2021 r. – wycieczka: Opinogóra – Gołotczyzna – Toruń; uczestnicy – uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
  • 27-29.10.2021 r. – wycieczka: Kraków – Zator – Częstochowa; uczestnicy – uczniowie kl. 7 i 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
  • 11.2021 r. – wycieczka: Warszawa; uczestnicy – uczniowie kl. 1-3Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Od 1 września 2021r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące realizuje przedsięwzięcie „MobiProgram w KLO”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów do Portugalii. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Przed wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze- kurs języka angielskiego i przygotowanie kulturowe.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „PO WER”.