Klasy o profilu językowym w Katolickiej Szkole Podstawowej

Ogłaszamy nabór do klasy VII oraz VIII o profilu językowym na rok szkolny 2022/2023. Proponujemy:

– 6 godzin języka angielskiego tygodniowo

– 4 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo

– zajęcia z native speakerem

– wyjazdy zagraniczne

– stałą współpracę ze szkołą zagraniczną.

Warunki przyjęcia do szkoły oraz wymagane dokumenty znajdują się w zakładce: szkoła podstawowa/rekrutacja.

Kandydaci mogą składać dokumenty do dnia 31 maja br. w sekretariacie szkoły. Dodatkowym kryterium przyjęcia do klasy o profilu językowym jest test kwalifikacyjny z języka angielskiego, który odbędzie się 7 czerwca br. Ogłoszenie wyników 14 czerwca 2022 roku.

Zapraszamy!

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami języków obcych uczestniczą w programie skutecznej nauki słownictwa InstaLing dla Szkół.

Od 1 września 2021r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące realizuje przedsięwzięcie „MobiProgram w KLO”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów do Portugalii. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Przed wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze- kurs języka angielskiego i przygotowanie kulturowe.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „PO WER”.