W Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizowany jest projekt: „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie”  w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Projekt realizowany jest od 28.04.2023 do 23.06.2023 roku.

Celem projektu jest zgromadzenie środków finansowych na wybudowanie przydomowej studni polskiej rodzinie na Wileńszyźnie będącej w trudnej sytuacji materialnej.

W dniach 15-19 maja 2023 roku w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie” w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się warsztaty, podczas którch dzieci wytwarzał mydełka, które będzie można zakupić podczas Festynu w dniu 30 maja. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na wyżej wymieniony cel.

Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji przystąpili uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełnili następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Obecnie odbywają się zajęcia przygotowawcze do wyjazdu.

Planowane terminy mobilności:

Grupa 1 – 22.11.2022- 3.12.2022

Grupa 2- 7.03.2023-18.03.2023

 


Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zakupionych w ramach w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej i przekazanych do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy do wypożyczania i czytania!

Sukces sportowy

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia – Stanisław Sadowski, zdobył tytuł Mistrza Miasta Białegostoku w konkurencji chodu na 2 km podczas rozgrywanych w dniu 26.05.2023 r. Igrzysk Dzieci w lekkiej atletyce. Staś od początku narzucił chodziarzom własne tempo i prowadził samotnie przez cały dystans, kończąc konkurencję z ponad sześćdziesięciometrową przewagą. Sukces Stasia jest tym większy, że startował z zawodnikami o dwa lata starszymi do siebie i jeszcze przez dwa lata będzie rywalizował w tej samej kategorii wiekowej. Staś dzięki swojemu wynikowi uzyskał prawo startu w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 7.06.2023 r. Gratulujemy!

Spotkanie z dr hab. Anetę Giedrewicz-Niewińską, prof. UwB

26.05.23 r. odbyła się wyjątkowa lekcja z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniowie klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez Panią dr hab. Anetę Giedrewicz-Niewińską, prof. UwB, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Temat tego wyjątkowego spotkania brzmiał: „Zatrudnienie osoby niepełnoletniej”. Za chwilę koniec roku szkolnego, upragnione wakacje i będzie to najlepszy czas na to, aby pomyśleć i nawet zrealizować swoje plany zawodowe…W czasie wykładu mogliśmy wysłuchać cennych porad i wskazówek dotyczących zatrudnienia osób niepełnoletnich, a także dotyczących odpowiednich dokumentów: CV, listu motywacyjnego, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę. Niewątpliwie ważna jest również rozmowa kwalifikacyjna, uczniowie mieli okazję odpowiedzieć na podstawowe pytania pracodawcy, ale również na te kreatywne, np. Dlaczego Niebo jest niebieskie?….

Spotkanie autorskie z Anną Kropiewnicką

Uczniowie klas 1-3 KSP wzięli dziś udział w spotkaniu z panią Anną Kropiewnicką – autorką i ilustratorką książek dla dzieci, m. inn. „Wierszorymki dla Antosia i Malwinki”, „Gdzie mieszkają litery? “, “Łąkowe opowieści“. W trakcie spotkania odbyły się wybory” Miss Łąki“ i inne zabawy związane z alfabetem. Bardzo dziękujemy za spotkanie!

Festyn „Rodzina Rodzinie”

Drodzy Rodzice!

30 maja tj. we wtorek w godzinach 15:00-17:00

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbędzie się

Festyn „Rodzina Rodzinie” w ramach świętowania Dnia Rodziny oraz realizacji  projektu „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie”.

Czekają liczne atrakcje: występy artystyczne dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, malowanie na foli, wywijanie balonów, loteria fantowa, bańki mydlane, zabawy prowadzone przez animatora i inne. Będzie też można kupić upominki, gofry, popcorn, watę cukrową. Zebrane podczas festynu pieniądze przekazane zostaną na pomoc Polakom na Wileńszczyźnie.