Projekty

Projekt na wymianę oświetlenia

W naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 jest realizowany projekt pod tytułem „POPRAWA BHP W SZCZEGÓLNOŚCI STANU OŚWIETLENIA W ZESPÓLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspomógł realizację tego zadania na podstawie UMOWY nr 2024-W1-0304, przyznając Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organowi prowadzącemu szkołę – dofinansowanie w kwocie 60 000,00 PLN z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Całkowita wartość Projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej wynosi 77 047,20 PLN. Dzięki projektowi wymieniliśmy w szkole oświetlenie w 15 salach. Teraz jest dużo jaśniej, oszczędniej i wygodniej!


„Białystok – w TO się gra!”


Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku


Olimpiada przedszkolaków


Zespól Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zrealizował projekt pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645), który był współfinansowany przez Unię Europejską.

Okres realizacji projektu: 31-12-2022 – 30-12-2023

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nastąpiło podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu.

Projekt zakładał udział 20 osób w kursie dwumodułowym, który odbył się w Tesalonikach w Grecji.

Poprzez realizację projektu:

-wzrosła jakość nauczania poprzez wdrożenie nowych technologii, metod i narzędzi pracy,

-nastąpiło podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, członków kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły,

-Poszerzył się międzynarodowy wymiar kształcenia, nastąpiła wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania oraz rozwój szkoły w środowisku międzykulturowym.

Dokumenty:

regulamin rekrutacji i udziału Erasmus kadra

 


Zespól Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje projekt pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645), który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu: 31-12-2022 – 30-12-2023

Planowany termin wyjazdu:  24.07.2023-7.08.2023

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu.

Poprzez realizację projektu:

-wzrośnie jakość nauczania poprzez wdrożenie nowych technologii, metod i narzędzi pracy,

-nastąpi podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, członków kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły,

-Poszerzy się międzynarodowy wymiar kształcenia, nastąpi wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania oraz rozwój szkoły w środowisku międzykulturowym.

W osiągnięciu powyższych celów pomoże organizacja zagranicznych kursów dla kadry pedagogicznej i kierowniczej/zarządzającej Zespołu Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

W projekcie zaplanowano realizację 2 kursów w Grecji:

  1. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ -prezentacja nowoczesnych technologii w projektowaniu pakietów edukacyjnych, platformy nauczania autorskiego Partnera, korzystanie z niezbędnego sprzętu do planowania lekcji, różne techniki i metodologia planowania, projektowe planowanie lekcji, praca w grupach – problemy kontrolne i wdrożeniowe.
  1. METODY EKSPONUJĄCE W NAUCZANIU-metodyka pracy oraz przykłady metod eksponujących np. adaptacja technik teatralnych w edukacji dzieci i młodzieży (Teatralne i empiryczne techniki uczenia się oparte na materiałach Greckiego Ministerstwa Edukacji oraz Panhellenic Network for Theatre in Education) oraz rękodzieło artystyczne jako element pracy empirycznej i grupowej z młodzieżą.

W czasie pobytu w Grecji przewidziano również program kulturowy będący uzupełnieniem kursów oraz przestrzenią na podsumowania i wymianę dobrych praktyk. Wyjazdy będą trwały po 14 dni (12 dni pobytu, 2 dni podróży).

Zaplanowano również wsparcie przed wyjazdem w postaci:

– kursu języka angielskiego- 24 godz.

– przygotowanie kulturowe  – krótki kurs dotyczący kultury, sztuki i obyczajów Grecji – 4 h/gr

– wsparcie organizacyjne związane z wyjazdem: logistyka, program pobytu, aspekty formalno-prawne- 2 godz./gr

Po zakończeniu mobilności zostaną wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty.

formularz rekrutacyjny Erasmus