Basen

Raz w tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z zajęć na basenie przy ulicy Włókienniczej. Dzieci klas pierwszych zdobywają podstawowe umiejętności pływackie na brodziku: oswajanie się z wodą, utrzymywanie się na wodzie, pływanie strzałką i na plecach. Klasy starsze uczestniczą w zajęciach pływackich na dużym basenie. Początkowo doskonalą pływanie strzałką i na plecach na głebokiej wodzie. Z biegiem czasu uczą się kolejnych elementów rzemiosła pływackiego: dokładanka, właściwy styl, skok do wody, itp. Instruktorami prowadzącymi zajęcia są Pan Andrzej i Pan Piotr Olchowikowie oraz Pan Tomasz Klimczuk.