Dyrekcja

mgr Honorata Kozłowska – dyrektor

mgr Katarzyna Norwa – wicedyrektor ds. dydaktyki (po prawej)