Dyrekcja

mgr Honorata Kozłowska – dyrektormgr Katarzyna Norwa – wicedyrektor ds. dydaktykiks. Dariusz Gutowski – wicedyrektor ds. wychowania