Dyrekcja

mgr Honorata Kozłowska – dyrektor (po prawej)

mgr Katarzyna Norwa – wicedyrektor ds. dydaktyki (po lewej)

ks. dr Krzysztof Kamiński – wicedyrektor ds. wychowania