Egzaminy międzynarodowe

Szanowni Państwo

Nauczyciele naszej szkoły oferują uczniom cenną pomoc i wskazówki oraz prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego:

  • FCE First Certificate in English – poziom B 2
  • CAE Cambridge Advanced English – poziom C1

Egzaminy odbywają się trzy razy lub cztery razy do roku, organizowane są przez British Council. Certyfikaty nadawane są przez Uniwersytet w Cambridge i ważne są bezterminowo.

Co to jest FCE i CAE?

Egzaminy FCE i CAE  są zdecydowanie najpopularniejszymi egzaminami sprawdzającymi umiejętności językowe z języka angielskiego w Polsce. Egzamin FCE sprawdza umiejętności na poziomie średniozaawansowanym (B2), natomiast CAE na poziomie zaawansowanym (C1). Oba egzaminy honorowane są przez liczne uniwersytety i instytucje w Polsce i za granicą.

Jak wygląda egzamin FCE?

Egzamin składa się z czterech części, które określane są mianem papers:

  1. Reading i Use of English (czytanie i zastosowanie struktur językowych), na które poświęcona jest 1 godzina 15 min. W tej części egzaminu należy wykonać siedem zadań. Cztery pierwsze to krótkie teksty sprawdzające zastosowanie struktur leksykalno- gramatycznych, a trzy kolejne to zadania na rozumienie tekstu.
  2. Writing (pisanie), w którym do dyspozycji mamy 1 godzinę i 20 minut. Jest ono podzielone na dwie części.
  3. Listening (słuchanie), które trwa około 40 minut, a składa się z 30 pytań rozbitych na 4 części.
  4. Speaking (mówienie), które jest ostatnią częścią egzaminu FCE. Trwa ona 14 minut i składa się z czterech części.

 

Jak wygląda egzamin CAE?

Egzamin CAE również składa się z czterech części:

  1. Reading, Use of English (czytanie, zastosowanie struktur językowych). W tej części sprawdzane są umiejętności czytania, leksykalne, a także gramatyczne. Na jej wykonanie mamy do dyspozycji 1 godzinę i 30 minut.
  2. Writing (pisanie) – tworzymy tu własny tekst w języku angielskim na podany temat. Trwa ona ponownie 1 godzinę i 30 minut.
  3. Listening (słuchanie) – część trwająca 30 minut, składa się z 4 nagrań, które odtwarzane są dwukrotnie.
  4. Speaking (mówienie) – ostatnia część egzaminu CAE poświęcona jest weryfikacji umiejętności mówienia w języku angielskim, a składa się z 4 części. Na tę część poświęcone jest 14 do 15 minut.

 

Warto zdawać egzaminy FC lub CAE jeśli chcesz:

1. udowodnić, że jesteś ambitny i wytrwały: certyfikaty Cambridge są obiektywnym i najbardziej prestiżowym ukoronowaniem zdobytych przez Ciebie umiejętności językowych

2. studiować w Polsce lub za granicą: certyfikaty Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety i instytucje edukacyjne na całym świecie. W Polsce blisko 200 uczelni uznaje egzaminy FCE, CAE na różnych etapach kształcenia.

3. znaleźć dobrą pracę: certyfikaty Cambridge są uznane przez największe korporacje międzynarodowe na całym świecie, a w Polsce ponad 50 firm uznaje wyżej wymienione certyfikaty

4. zostać przewodnikiem wycieczek: FCE, CAE uznane są przez Ministerstwo Edukacji jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

5. zostać nauczycielem języka angielskiego: egzamin CAE z przygotowaniem pedagogicznym uprawnia do pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.