PO WER

Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełniają następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Rekrutacja uczniów klas 1-3 odbędzie się od 13.09.2022 do 26.09.2022r.

30 września nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji przez dziennik internetowy librus.

Wymagane dokumenty – karty uczestnika oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną przesłane przez dziennik internetowy Librus. Będą również udostępnione na stronie internetowej szkoły.

Rekomendacja wychowawcy klasy do przedsięwzięcia

Regulamin mobilności Erasmus

Karta zgłoszeniowa Erasmus


Od 30 czerwca 2022 r. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje przedsięwzięcie pn. „MobiProgram w KSP”,

w ramach którego planowany jest

wyjazd zagraniczny 30 uczniów klas 6-8 w roku szkolnym 2022/2023.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Odbyła się już rekrutacja do obu grup projektowych.

 Planowane terminy mobilności:

grupa 1- klasy VI- 22.10-29.10.2022r.

grupa 2- klasy VII-VIII – 29.10- 5.11.2022r.

Terminarz rekrutacji:

22.06.20222- 29.06.2022–  składanie kart zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły

30.06. 2022- 1.07.2022.-rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

01.07.2022r.przekazanie kandydatom listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej przez dziennik internetowy Librus

04.07.2022r.- wnoszenie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

05-06.07.2022r. – rozpatrzenie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną i ewentualna aktualizacja listy osób zakwalifikowanych i listy osób rezerwowych

                                                                                                                                                             

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w projekcie „MobiProgram w KSP”.

Regulamin mobilności KSP

Karta zgłoszeniowa KSP

Rekomendacja wychowawcy KSP


Katolickie Liceum Ogólnokształcące realizuje przedsięwzięcie „MobiProgram w KLO”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów do Portugalii. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Przed wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze- kurs języka angielskiego i przygotowanie kulturowe.

 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w przedsięwzięciu „MobiProgram w KLO” oraz złożenie karty zgłoszeniowej ucznia i rekomendacji wychowawcy klasy w sekretariacie szkoły do 29 października 2021 r.

 

 

Terminarz rekrutacji:

1- 29 października 2021r.- składanie kart zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły

3-10 listopada 2021r.-rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

12 listopada 2021r.- przekazanie kandydatom listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej przez dziennik internetowy Librus

15 listopada 2021r.- wnoszenie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

16-17 listopada 2021r. – rozpatrzenie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną i ewentualna aktualizacja listy osób zakwalifikowanych i listy osób rezerwowych

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

Harmonogram zajęć gr. 1

Harmonogram zajęć gr. 2

 

Karta zgłoszeniowa mobilność
Rekomendacja wychowawcy klasy mobilność

Regulamin mobilności KLO