PO WER

Od 30 czerwca 2022 r. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje przedsięwzięcie pn. „MobiProgram w KSP”,

w ramach którego planowany jest

wyjazd zagraniczny 30 uczniów klas 6-8 w roku szkolnym 2022/2023.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Odbyła się już rekrutacja do obu grup projektowych.

 Planowane terminy mobilności:

grupa 1- klasy VI- 22.10-29.10.2022r.

grupa 2- klasy VII-VIII – 4.11-11.11.2022r.

Harmonogram zajęć gr. 1

Harmonogram zajęć gr. 2

Karta zgłoszeniowa mobilność
Rekomendacja wychowawcy klasy mobilność

Regulamin mobilności KSP


Katolickie Liceum Ogólnokształcące realizuje przedsięwzięcie „MobiProgram w KLO”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów do Portugalii. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Przed wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze- kurs języka angielskiego i przygotowanie kulturowe.

 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w przedsięwzięciu „MobiProgram w KLO” oraz złożenie karty zgłoszeniowej ucznia i rekomendacji wychowawcy klasy w sekretariacie szkoły do 29 października 2021 r.

 

Terminarz rekrutacji:

1- 29 października 2021r.- składanie kart zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły

3-10 listopada 2021r.-rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

12 listopada 2021r.- przekazanie kandydatom listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej przez dziennik internetowy Librus

15 listopada 2021r.- wnoszenie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

16-17 listopada 2021r. – rozpatrzenie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną i ewentualna aktualizacja listy osób zakwalifikowanych i listy osób rezerwowych

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

Harmonogram zajęć gr. 1

Harmonogram zajęć gr. 2

 

Karta zgłoszeniowa mobilność
Rekomendacja wychowawcy klasy mobilność

Regulamin mobilności KLO