Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020– Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku