Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020– Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Imię i nazwisko osoby prowadzącej Rodzaj zajęć Klasy Dzień i godzina Miejsce
Magdalena Kalisz Szkolne Koło Caritas I – III sobota raz w miesiącu 9.00 – 10.30 sala 37
Katarzyna Lankau Trening ortograficzny I – III poniedziałek co dwa tygodnie

14.45 – 15.30

biblioteka
Renata Dąbrowska Koło języka angielskiego I c, d piątek

14.30 – 15.15

sala 20
Aneta Wilczewska Wieczorki chemiczne I – III ostatni piątek miesiąca

19.00 – 20.30

sala 33
Aneta Wilczewska Koło chemiczne dla maturzystów III sobota

10.00 – 11.30

sala 33
Magda Głowacka Zajęcia sportowe I – III środa

14.40 – 15.40

hala
Tomasz Klimczuk Zajęcia sportowe I – III czwartek

14.30 – 15.30

hala
Urszula Harasimowicz Fakultety z języka angielskiego III środa

15.30 – 16.10

sala 19
Radosław Werpachowski Konsultacje z fizyki I – III poniedziałek

15.20 – 16.05

sala 39
Urszula Jurkowska Fakultety z języka polskiego III sobota

8.30 – 10.00

sala 26
Urszula Jurkowska Koło teatralne I – III poniedziałek

15.30 – 16.30

sala 26
Agnieszka Rybołowicz Konsultacje z matematyki I a czwartek

7.30 – 8.00

sala 26
Katarzyna Bartoszuk Konsultacje z języka polskiego I a czwartek

14.40 – 15.25

sala 24
Marta Kudzinowska Konsultacje z języka hiszpańskiego I – III czwartek

15.25 – 16.10

sala 39
Marta Kudzinowska Klub filmowy I – III piątek raz w miesiącu

17.00 – 19.00

sala 26
Barbara Korytko Konsultacje z języka hiszpańskiego II – III wtorek

14.40 – 15.25

sala 28
Monika Muszyńska Konsultacje z języka niemieckiego II – III wtorek

15.30 – 16.30

sala 20
Joanna Lul Konsultacje z historii I – III sobota

8.00 – 9.15

sala 25
Joanna Lul Konsultacje z wiedzy o społeczeństwie I – III poniedziałek

14.30 – 15.30

sala 25
Magdalena Kalisz Konsultacje z języka polskiego I b, II piątek

14.40 – 15.25

sala 37
Aneta Uścińska-Walesiuk Przygotowanie do matury III czwartek

13.45 – 14.30

sala 29
Marta Bagan Konsultacje z matematyki I piątek

14.40 – 15.25

sala 30
Marta Bagan Konsultacje z matematyki II czwartek

15.30 – 16.15

sala 30
Katarzyna Norwa Konsultacje z matematyki I b, II piątek

14.40 – 15.25

sala 8