Kadra pedagogiczna

RELIGIA
dr Anna Bielawska
s. mgr Teresa Bajda
s. mgr Anna Galewska
ks. dr Krzysztof Kamiński
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Elżbieta Czarnowska – kl. I a
dr Katarzyna Nadachewicz – kl. I b
mgr Monika Włoskowska – kl. II a
mgr Marta Romanowska – kl. II b
mgr Elżbieta Lach – kl. III a
mgr Małgorzata Wnorowska
mgr Magdalena Grajewska
mgr Joanna Antoniuk

  JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz
mgr Urszula Jurkowska
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Joanna Carewicz
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej
mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
JĘZYK FRANCUSKI
mgr Monika Brzoznowska
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Marta Śpiewak
HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj
CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska
  GEOGRAFIA
mgr Grzegorz Dąbrowski
mgr Małgorzata Kozłowska
MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
mgr Agnieszka Rybołowicz
mgr Katarzyna Norwa
FIZYKA
mgr Radosław Werpachowski
INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka
WF
mgr Joanna Koc
mgr Magda Głowacka
mgr Tomasz Klimczuk
mgr Jacek Markiewicz
PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska
TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak
MUZYKA
mgr Małgorzata Olechno
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Elżbieta Sadowska
mgr Małgorzata Olechno
WDŻ
mgr Bernarda Żmujdzin
PRZYRODA
mgr Izabela Łuczaj
mgr Magdalena Grzybowska
BIBLIOTEKA
mgr Katarzyna Lankau
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Irena Sokół
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Michał Dąbrowski

WIEDZA O KULTURZE
mgr Elżbieta Sadowska
RETORYKA
mgr Urszula Jurkowska
PEDAGOG
mgr Izabela Gimer

DORADCA ZAWODOWY
mgr Aleksandra Wiktoria Dawidziuk

KOORDYNATOR ŚWIETLICY
mgr Magdalena Patrycja Kruchelska

PSYCHOLOG
mgr Aleksandra Wiktoria Dawidziuk