Kadra pedagogiczna

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Joanna Antoniuk – kl. I a
mgr Elżbieta Lach – kl. I b
mgr Elżbieta Czarnowska – kl. II a
dr Katarzyna Nadachewicz – kl. II b
mgr Monika Włoskowska – kl. III a
mgr Marta Romanowska – kl. III b

 

RELIGIA
dr Anna Bielawska
s. mgr Anna Galewska
ks. dr Krzysztof Kamiński
  JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz
mgr Urszula Jurkowska
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Joanna Szewczuk
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej
mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Barbara Korytko
HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj
CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska
  GEOGRAFIA
mgr Grzegorz Dąbrowski
mgr Małgorzata Kamińska
MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
mgr Agnieszka Rybołowicz
mgr Katarzyna Norwa
FIZYKA
mgr Radosław Werpachowski
INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka
WF
mgr Joanna Koc
mgr Piotr Matys
mgr Magda Głowacka
mgr Tomasz Klimczuk
PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska
TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak
MUZYKA
mgr Małgorzata Olechno
FILOZOFIA
mgr Michał Gaweł
WDŻ
mgr Bernarda Żmujdzin
PRZYRODA
mgr Izabela Łuczaj
BIBLIOTEKA
mgr Katarzyna Lankau
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Irena Sokół
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Michał Dąbrowski

WIEDZA O KULTURZE
mgr Elżbieta Sadowska
RETORYKA
mgr Urszula Jurkowska
 

PEDAGOG
mgr Izabela Gimer

 

PSYCHOLOG
mgr Anna Dąbrowska

 

LOGOPEDA
mgr Małgorzata Wnorowska
  KOORDYNATOR ŚWIETLICY
mgr Magdalena Patrycja Kruchelska
 

ADMINISTRATOR DZIENNIKA i WWW
mgr Radosław Werpachowski

 

 

DORADCA ZAWODOWY
mgr Regina Miedziałowska