Szkolne Koło Caritas

OGŁOSZENIA

 

 

Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie

jest oddanie p. Magdalenie Kalisz

uzupełnionego „Dziennika wolontariusza”

(do 9 czerwca 2018 r. ).

********

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom

za zaangażowanie w działania SKC

w roku szkolnym 2017/2018.

Kolejne spotkanie we wrześniu.

Zapraszamy!

 

Opiekunowie SKC