Zarząd

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

p. Magdalena Kalisz

p. Katarzyna Bartoszuk

p. Marta Bagan

 

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca – Weronika Bartoszuk

Zastępca przewodniczącej – Klaudia Kulesa

Sekretarz – Justyna Kondraciuk

Skarbnik – Kornelia Zajkowska