Zarząd

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

p. Magdalena Kalisz

p. Katarzyna Bartoszuk

p. Małgorzata Sawczuk

p. Marta Bagan

 

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący –

Zastępca przewodniczącego –

Sekretarz –

Skarbnik –