Zarząd

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

p. Magdalena Kalisz

p. Katarzyna Bartoszuk

p. Małgorzata Sawczuk

p. Marta Bagan

 

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca – Julita Żywno (kl. III a KG)

Zastępca przewodniczącej – Weronika Bartoszuk (kl. III a KG)

Sekretarz – Filip Żukowski (kl. III b KG)

Skarbnik – Kornelia Żukowska (kl. II KLO)