Zarząd

Opiekun Szkolnego Koła Caritas: Izabela Łuczaj

Zarząd Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Justyna Laskowska

Zastępca przewodniczącej: Adrianna Łukijan

Sekretarz: Paweł Jagiełło

Skarbnik: Oliwia Płońska