Dokumenty szkolne

 

Regulamin opłat w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku (aktualizacja od 1.09.20 r.)
Wniosek o ustalenie wpisowego za kolejne dziecko podejmujące naukę w tym samym roku szkolnym
Wniosek o ustalenie opłaty czesnego na kolejne dziecko
Wniosek o ulgę w opłacie czesnego ze względu na przypadki losowe
Wniosek o ustalenie opłaty czesnego z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
Wniosek o ustalenie opłaty z tytułu osiągnięć