Dokumenty szkolne

 

Regulamin opłat w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku (Uwaga zmiana brzmienia § 10 ust. 3)
Wniosek o ustalenie wpisowego za kolejne dziecko podejmujące naukę w tym samym roku szkolnym,
Wniosek o ustalenie opłaty czesnego na kolejne dziecko
Wniosek o ulgę w opłacie czesnego ze względu na przypadki losowe
Wniosek o ustalenie opłaty czesnego z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
Wniosek o ustalenie opłaty czesnego dla pracowników zespołu