Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Imię i nazwisko osoby prowadzącej

Rodzaj zajęć

Klasy

Dzień i godzina

Miejsce

Magdalena Kalisz

Konsultacje z języka polskiego

V a, V b, VII

czwartek

14.40 – 15.25

sala 37

Radosław Werpachowski

Konsultacje z fizyki

VII

piątek co dwa tygodnie

15.30 – 16.15

sala 39

Radosław Werpachowski

Konsultacje z informatyki

VIII

piątek co dwa tygodnie

15.30 – 16.15

sala 2

Katarzyna Bartoszuk

Konsultacje z języka polskiego

IV b

poniedziałek

13.45 – 14.30

sala 24

Katarzyna Bartoszuk

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

VIII

poniedziałek

14.40 – 16.10

sala 24

Katarzyna Bartoszuk

Konsultacje z języka polskiego

VI

środa

13.45 – 14.30

sala 24

Izabela Łuczaj

Koło biologiczne

IV – VIII

środa

14.30 – 15.25

sala 40

Urszula Harasimowicz

Konsultacje z języka angielskiego

V a

poniedziałek

13.45 – 14.30

sala 19

Urszula Harasimowicz

Konsultacje z języka angielskiego

VII

czwartek

14.40 – 15.25

sala 19

Joanna Antoniuk

Zajęcia wspomagające

III a

poniedziałek

12.35 – 13.40

sala 20

Marta Kudzinowska

Konsultacje z języka hiszpańskiego

IV – VI

czwartek

12.35 – 13.40

sala 20

Bożena Łukaszewicz-Kulesza

Konsultacje z historii

IV – VI

czwartek

13.45 – 14.30

sala 24

Monika Włoskowska

Zajęcia wspomagające

II a

piątek

12.55 – 13.40

sala 14

Iwona Królewska

Zajęcia wspomagające

II b

wtorek

12.40 – 13.40

sala 27

Katarzyna Nadachewicz

Zajęcia wspomagające

I b

wtorek

12.35 – 13.10

sala 18

Elżbieta Lach

Zajęcia wyrównujące

III b

poniedziałek

12.35 – 13.40

sala 1

Joanna Koc

Zajęcia sportowe

V – VIII

poniedziałek

14.35 – 15.20

hala

Marta Bagan

Konsultacje z matematyki

V b

środa

12.55 – 13.40

sala 30

Marta Bagan

Konsultacje z matematyki

V a

czwartek

13.45 – 14.30

sala 30

Marta Bagan

Konsultacje z matematyki

IV b

piątek

13.45 – 14.30

sala 30

Marta Bagan

Konsultacje z matematyki

VIII b

środa

14.40 – 15.25

sala 30

Anna Kowalewicz

Konsultacje z matematyki

VII

poniedziałek co dwa tygodnie

14.40 – 15.25

sala 29

Anna Kowalewicz

Konsultacje z matematyki

VI

poniedziałek co dwa tygodnie

14.40 – 15.25

sala 29

Anna Kowalewicz

Przygotowanie do egzaminu

VIII a

czwartek

14.40 – 15.25

sala 29

Anna Kowalewicz

Konsultacje z matematyki

IV a

czwartek

13.45 – 14.30

sala 29

Marta Łotko

Zajęcia wspomagające

I a

czwartek

13.45 – 14.30

sala 17

Małgorzata Olechno

Zespół muzyczny

 

I – VIII

czwartek

14.45 – 15.45

sala 14

Tomasz Klimczuk

Zajęcia sportowe

IV – VI

poniedziałek

13.35 – 14.30

hala

Małgorzata Kamińska

Konsultacje z historii i geografii

V – VIII

według zgłaszanych potrzeb

sala 38

Monika Muszyńska

Konsultacje z języka niemieckiego

VI – VII

czwartek

8.55 – 9.40

sala 39

Anna Jabłońska

Zajęcia z języka angielskiego

I – III

piątek co dwa tygodnie

12.50 – 13.35

sala 20

Magdalena Brzozowska

Konsultacje z języka angielskiego

VI

środa

13.45 – 14.30

sala 11

Katarzyna Lankau

Trening ortograficzny

IV-VIII

wtorek 14.45 – 15.30

 

biblioteka

 

Pozostałe zajęcia pozalekcyjne znajdują się w zakładce Świetlica