„Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku-mobilności kadry ZSK'”- działania upowszechniające.

Dziś 30 listopada odbyło się drugie spotkanie z cyklu popołudnie z Grecją. Zebrani najpierw wysłuchali prelekcji p. Joanny Lul poświęconej symbolice świątyni bizantyjskiej oraz ikony a następnie pokusili się o próbę stworzenia różnych typów przedstawień Chrystusa i Maryi własnoręcznie. Wieczór ubogaciły także: wirtualny spacer po świątyniach Salonik oraz słuchanie śpiewów chórów cerkiewnych.

Pan Tomasz Klimczuk na medal!

Z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego podczas Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej 27 listopada 2023 r. odznaczono medalami osoby szczególnie zasłużone w krzewieniu idei i wartości Szkolnego Związku Sportowego w województwie podlaskim. Takim medalem został uhonorowany pan Tomasz Klimczuk – za pomoc w organizacji imprez sportowych oraz popularyzację sportu szkolnego wśród uczniów. Pod opieką i dzięki pracy pana Tomasza Klimczuka młodzież Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia ciągle plasuje się w czołówce wielu dyscyplin sportowych!

Gratulujemy serdecznie!

Fundacja Do+Dać Skrzydła

Fundacja Do+Dać Skrzydła serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu „Akademia wolontariatu”: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, prelegentom, wolontariuszom oraz rodzicom i dzieciom. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Izabeli Łuczaj i Pani Joanny Antoniuk, które koordynowały działania z ramienia szkoły. Podczas zbiórki charytatywnej 9 listopada 2023 zebrano kwotę 1130 zł. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na budowanie przydomowej studni dla ubogiej polskiej rodziny na Wileńszczyźnie.
Projekt „Akademia Wolontariatu” został zrealizowany i dofinansowany w ramach projektu „Podlaskie Lokalne NOWEFIO 2021-2023 ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich.
Anna Skrypko

Nietypowa lekcji historii i teraźniejszości

26 października klasy pierwsze naszego liceum wzięły udział w nietypowej lekcji historii i teraźniejszości, czyli warsztatach edukacyjnych poświęconych deportacjom sowieckim. Uczniowie zwiedzili także ekspozycję Muzeum Pamięci Sybiru poświęconą wywózkom obywateli Polski do łagrów w czasie II wojny światowej.