Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

 1996 – Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki wystąpił z inicjatywą utworzenia szkół katolickich w Białymstoku. Na założyciela szkół wybrano Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy.

 21.02.1997 – Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich powołał komitet organizacyjny z ks. Dariuszem Greleckim na czele. Podjęto uchwałę o powołaniu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Liceum Ekonomicznego.

1.09.1997 – w budynku przy ul. Świętojańskiej 3 naukę w szkołach katolickich rozpoczęło pierwszych 57 uczniów.

25-29.08.1997 – pierwsze rekolekcje formacyjne dla uczniów szkół katolickich odbyły się w Suchowoli, a prowadził je prefekt szkół – ks. Mirosław Stankiewicz. Odtąd każdy rok szkolny rozpoczynamy podobnie.

19.12.1997 – pierwsze spotkanie opłatkowe społeczności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Liceum Ekonomicznego z Arcypasterzem. Później gościliśmy Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego jeszcze wiele razy.

9-11.03.1998 – pierwsze rekolekcje wielkopostne szkół katolickich w Hermanówce.

1.09.1999 – zainicjowano działalność Katolickiego Gimnazjum. W klasie pierwszej rozpoczęło naukę 24 uczniów.

12.11.2000 – poświęcenie krzyża szkół katolickich w Świętej Wodzie.

24.01.2001 – pierwsza w historii szkół studniówka odbyła się w Gościnnym Domu „Lech” przy ul. Elewatorskiej.

maj 2001 – pierwszych 47 maturzystów zdawało egzamin dojrzałości.

9-10.11.2001 – młodzież maturalna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Liceum Ekonomicznego prowadziła czuwanie nocne podczas pielgrzymki maturzystów Archidiecezji Białostockiej na Jasną Górę.

14.03.2004 – Newsweek opublikował ranking liceów dających największą szansę na wymarzone studia. Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Białymstoku znalazło się na 51.pozycji w Polsce i na 4. w Podlaskiem.

16.11.2005 – uroczystość nadania szkołom katolickim w Białymstoku imienia – Matki Bożej Miłosierdzia. Od tego dnia szkoła ma też swój sztandar.

1.09.2007 – organem prowadzącym szkoły staje się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

styczeń 2008 – w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Katolickie Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 50. miejscu w Polsce, 5. w województwie i 2. w mieście.

7.06.2008 – Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski udzielił święceń kapłańskich absolwentowi naszej szkoły – diakonowi Filipowi Zdrodowskiemu. To pierwszy kapłan – absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

16.11 2009 – uroczyste podpisanie przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego aktu erekcyjnego pod budowę hali gimnastycznej.

11-18.06.2010 – absolwenci naszej szkoły pod opieką ks. Adama Kozikowskiego pomagali powodzianom w Sandomierzu.

28.05.2010 – drugi absolwent naszych szkół Marek Muraszkiwicz przyjął święcenia kapłańskie.

16.11.2010 – uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej.

26.05.2011 – Katolickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało certyfikat przyjęcia do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się.

22.06.2011 – uroczyste pożegnanie pierwszego dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku – pana Henryka Zalewskiego, który odszedł na emeryturę po 14 latach pracy w naszych szkołach.

1.09.2011 – dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich zostaje pani Małgorzata Maria Wyszyńska.

26–28.03.2012 – rekolekcje dla uczniów naszych szkół prowadził znany kapucyn – o. Rafał Szymkowiak – autor wielu książek dla młodzieży.

16.06.2012 – kolejny absolwent naszej szkoły – Paweł Kamiński przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Białostockiego – Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

01.09.2013 – zainicjowano działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej. W klasie pierwszej rozpoczęło naukę 16 uczniów, a ks. Dariusz Gutowski został asystentem kościelnym oraz wicedyrektorem do spraw wychowania w Zespole Szkół Katolickich.

31.05.2014 – kolejny absolwent naszej szkoły – Kamil Norel przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Białostockiego – Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

31.05.2016 – poświęcenie kaplicy szkolnej i stacji Drogi Krzyżowej przez Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

1.09.2016 – dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich zostaje pani Honorata Kozłowska, a wicedyrektorem do spraw dydaktycznych pani Katarzyna Norwa.

23.11.2016 – I Olimpiada Przedszkolaków Miasta Białegostoku organizowana przez nasze szkoły.

2016/2017 – realizacja I projektu – cyklu konkursów „Białystok – w to się gra!

04.02.2017 – I bal charytatywny środowiska szkolnego.

2017-2019 – realizacja projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”.

30.09.2017 – zakończył pracę w naszych szkołach ks. Dariusz Gutowski. Decyzją księdza arcybiskupa został dyrektorem domu rekolekcyjnego w Studzienicznej.

11.10.2017 – wicedyrektorem do spraw wychowania zostaje ks. Krzysztof Kamiński.

26.05.2018 – kolejny absolwent naszej szkoły – Tomasz Mnich przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Białostockiego – Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy.

26.11.2018 – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku na III miejscu w regionie w rankingu liceów, których uczniowie robią największe postępy w nauce. Ranking został przygotowany w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną i opublikowany przez Poranny.pl

19.06.2019 – pierwszych 34 absolwentów opuściło mury Katolickiej Szkoły Podstawowej.

31.08.2019 – zakończyło działalność Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia. W ciągu 20 lat istnienia szkoły uczyło się w niej 1187 uczniów.

Wrzesień 2019 – początek realizacji projektu z UE na poprawę efektywności energetycznej w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.