Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSK w roku szkolnym 2017/2018

KSP KG KLO
20.04.2018 20.04.2018 20.04.2018
30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018
2.05.2018 2.05.2018 2.05.2018
4.05.2018 4.05.2018 4.05.2018
7.05.2018 7.05.2018 7.05.2018
8.05.2018 8.05.2018
1.06.2018 1.06.2018 1.06.2018