Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w roku szkolnym 2016/2017

 

KSP KG KLO
14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016
31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016
19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017
20.04.2017 2.05.2017 2.05.2017
2.05.2017 4.05.2017 4.05.2017
16.06.2017 5.05.2017 5.05.2017
8.05.2017 8.05.2017
16.06.2017 16.06.2017