Kalendarium

Harmonogram organizacyjny pracy dydaktyczno-wychowawczej

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Termin realizacji Wyszczególnienie
1. 04-06.09.2019 r. Rekolekcje KLO w Różanymstoku
2. 06.09.2019 r.

godz. 10.00

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru
3. 11.09.2019 r. godz.10.00 Msza Św. w intencji dzieci i młodzieży w Tygodniu Wychowania
4. 20.09.2019 r. godz. 16.00 Spotkanie absolwentów

 

5. 26.09.2019 r. godz. 17.00 Zebranie rodziców
6. 27.09.2019 r. godz. 18.00 Msza św. i procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki
7. 03 – 04.10.2019 r. Pielgrzymka do Wilna kl. VII i VIII

 

8. 04.10.2019 r. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
9. 11.10.2019 r. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

10. 16.10.2019 r. godz.10.00 XXIV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei” – uroczysta gala z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych poetów
11. 31.10.2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12. 02 – 09.11.2019 r. Wycieczka na Maltę
13. 08.11.2019 r. Uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę
14. 11.11.2019 r. 61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych
15. 15.11.2019 r. Święto patronalne Zespołu Szkół Katolickich

 

16. 20 – 22.11.2019 r. Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era
17. 21.11.2019 r. Olimpiada Przedszkolaków

 

18. 12.12.2019 r. Zebranie z rodzicami i konsultacje z nauczycielami
19. 20.12.2019 r. Wigilie klasowe i jasełka bożonarodzeniowe
20. 23.12.2019 r. – 06.01.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
21. 06.01.2020 r. Udział w Orszaku Trzech Króli
22. 07 – 10.01.2020 r. Próbna matura – Nowa Era
23. 13.01.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
24. 20.01.2020 r.- 31.01.2020 r. Ferie zimowe międzysemestralne

 

25. 08.02.2020 r. Bal charytatywny
26. 26.02.2020 r. Msza św. w środę popielcową
27. 29.02.2020 r. (sobota)

g. 10.00-13.00

Dzień otwarty
28. 20.03.2020 r. Zebranie z rodzicami kl. VIII KSP oraz III KLO
29. 21.03.2020 r. (sobota)              g. 10.00-13.00 Dzień otwarty
30. 23 – 25.03.2020 r. Rekolekcje wielkopostne
31. 09 – 14.04.2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
32. 20.04.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w kl. III KLO
33. 21 – 23.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty
34. 21.04 – 22.04.2020 r. Egzaminy próbne kl. VII KSP i III KLO

 

35. 24.04.2020 r. Zakończenie roku szkolnego w kl. III KLO

 

36. 30.04.2020 r. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja
37. 04 – 06.05.2020r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
38. 04.05 – 20.05.2020 r. Egzaminy maturalne

 

39. 20.05.2020 r. Zebranie z rodzicami i konsultacje z nauczycielami
40. 27 – 29.05.2020 r. Wyjazdy integracyjno – rekolekcyjne klas IV-VIII KSP
41. 12.06.2020 r. Dzień wolny KSP i KLO
42. 19.06.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
43. 26.06.2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020