Kalendarium

                    Harmonogram organizacyjny pracy dydaktyczno-wychowawczej

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Termin realizacji

Wyszczególnienie

1.

1.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

2.

06-08.09.2021 r.

Rekolekcje kl. I-III KLO

3.

15.09.2021 r.

Dzień kropki

4.

20-22.09.2021 r.

Rekolekcje kl. VII-VIII KSP

5.

23.09.2021 r.

godz. 9.30

Msza św. w intencji dzieci i młodzieży w Tygodniu Wychowania

6.

23.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami KSP, KLO

 

7.

24.09.2021 r.

godz. 16.00

Spotkanie absolwentów

8.

27.09.2021 r.

godz. 18.00

Msza św. i procesja z relikwiami bł. Ks. Michała Sopoćki

9.

01.10.2021 r.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

10.

13.10.2021 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.

14.10.2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.

15.10.2021 r.

Dzień wolny KSP, KLO

13.

02.11.2021 r.

Dzień wolny w ZSK – Dzień Zaduszny

14.

10.11.2021 r.

Uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę

15.

11.11.2021 r.

Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

16.

12.11.2021 r.

Dzień wolny KSP, KLO

17.

16.11.2021 r.

 

Święto patronalne Zespołu Szkół Katolickich

 

18.

17-19.11.2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era

19.

25.11.2021 r.

Olimpiada Przedszkolaków

 

20.

17.12.2021 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

21.

22.12.2021 r.

Wigilie klasowe i jasełka bożonarodzeniowe

22.

23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.

05.01.2022 r.

10-14.01.2022 r.

Matura próbna – Nowa Era

24.

06.01.2022 r.

Udział w Orszaku Trzech Króli

25.

07.01.2022 r.

Dzień wolny KSP, KLO

26.

17.01.2022 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

27.

24.01.2022 r. – 06.02.2022 r.

Ferie zimowe

 

28.

19.02.2022 r.

Bal charytatywny społeczności szkoły oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organu prowadzącego szkołę

29.

26.02.2022 r. (sobota)

godz. 10.00-13.00

Dzień otwarty

30.

02.03.2022 r.

Msza św. – Środa Popielcowa

31.

marzec

Wyjazd I grupy młodzieży KLO do Portugalii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

32.

19.03.2022 r. (sobota)

godz. 10.00-13.00

Dzień otwarty

33.

22.03.2022 r.

Zebranie z rodzicami kl. VIII KSP i III KLO

34.

28-30.03.2022 r.

Rekolekcje wielkopostne

35.

14-19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

36.

22.04.2022 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych

37.

29.04.2022 r.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

38.

29.04.2022 r.

Zakończenie roku w klasach maturalnych

39.

maj

Wyjazd II grupy młodzieży KLO do Portugalii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

40.

02.05.2022 r.

04-05.05.2022 r.

06.05.2022 r.

Dzień wolny – KSP, KLO

Dni wolne – KLO

Dzień wolny KSP, KLO

41.

04.05 – 20.05.2022 r.

Egzaminy maturalne

 

42.

17.05.2022 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

43.

24-25.05.2022 r.

Egzaminy próbne dla kl. VII KSP, I-III KLO

44.

24-26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

45.

31.05. – 03.06.2022 r.

Wyjazdy integracyjne klas IV-VIII KSP i KLO

46.

15.06.2022 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

47.

17.06.2022 r.

Dzień wolny KSP i KLO

49.

24.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego