Kalendarium

Harmonogram organizacyjny pracy dydaktyczno-wychowawczej

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Termin realizacji Wyszczególnienie
1. 1.09.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
2. 16.09.2020 r. godz.9.30 Msza Św. w intencji dzieci i młodzieży w Tygodniu Wychowania
3. 27.09.2020 r. godz. 15.00 Msza św. i procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki
4. 28-30.09.2020 r. Zebrania rodziców – zdalne lub w szkole
5. 02.10.2020 r. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
6. 14.10.2020 r. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

7. 16.10.2020 r. XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”- uroczysta gala z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych poetów
8. 02.11.2020 r. Dzień wolny w ZSK – Dzień Zaduszny
9. 10.11.2020 r. Uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę
10. 11. 11. 2020 r. 62. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych
11. 16.11.2020 r.

 

Święto patronalne Zespołu Szkół Katolickich

 

12. 18 – 20.11.2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era
13. 26.11.2020 r. Olimpiada Przedszkolaków

 

14. 17.12.2020 r. Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami
15. 22.12.2020 r. Wigilie klasowe i jasełka bożonarodzeniowe
16. 23.12.2020 r.–03.01.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
17. 06.01.2021 r. Udział w Orszaku Trzech Króli
18. 07 – 12.01. 2021 r. Próbna matura – Nowa Era
19. 18.01.2021 r. Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
20. 25.01.2021 r.- 7.02.2021 r. Ferie zimowe międzysemestralne

 

21. 13.02.2021 r. Bal charytatywny
22. 17.02.2021 r. Msza Św. – środa popielcowa
23. 27.02.2021 r. (sobota) g.10.00-13.00 Dzień otwarty
24. 15 – 17.03.2021 r. Rekolekcje wielkopostne
25. 20.03.2021 r. (sobota) g.10.00-13.00 Dzień otwarty
26. 23.03.2021 r. Zebrania z rodzicami kl. VIII KSP i III KLO
27. 01 – 06.04.2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
28. 23.04.2021 r. Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w kl. III KLO
29. 30.04.2021 r. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja Zakończenie roku w klasach III KLO
30. 04 – 07.05.2021 r. Dni wolne – KSP, KLO
31. 04.05 – 19.05.2021 r. Egzaminy maturalne

 

32. 19.05.2021 r. Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

 

33. 25 – 27.05.2021 r. Egzaminy ósmoklasisty
34. 25 – 26.05.2021 r. Egzaminy próbne dla kl. VII KSP, I-II KLO
35. 27 – 28.05.2021 r. Dni wolne KSP, KLO
36. 31.05. – 02.06.2021 r. Wyjazd integracyjny, rekolekcje klas IV-VIII KSP i KLO
37. 04.06.2021 r. Dzień wolny KSP i KLO
38. 18.06.2021 r. Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
39.

 

25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego