Kalendarium

 

Harmonogram organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej

w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Lp.

Termin realizacji

Wydarzenie

1

04.09.2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

2

06-07.09.2023 r.

Rekolekcje kl. I-III KLO

3

11.09.2023 r.

Dzień skupienia kl. VIII

4

14.09.2023 r. godz. 10.00

Msza św. w intencji dzieci i młodzieży w Tygodniu Wychowania oraz Konferencja

5

17.09.2023 r.

Marsz dla Życia i Rodziny

6

18.09.2023 r.

Dzień kropki

7

21.09.2023 r. godz. 17.00

Zebrania rodziców KSP, KLO

8

22.09.2023 r. godz. 16.00

Spotkanie absolwentów

9

23-27.09.2023 r.

Pielgrzymka do Rzymu kl. IV KLO

10

27.09.2023 r. g. 18.00

Msza św. i procesja z relikwiami bł. Ks. Michała Sopoćki

11

13.10.2023 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12

02.11.2023 r.

Dzień wolny w KSP, KLO – Dzień Zaduszny

13

03.11.2023 r.

Dzień wolny w KSP, KLO

14

10.11.2023 r.

Uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę

15

11.11.2023 r.

Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych

16

13.11.2023 r.

Dzień skupienia przed Świętem Szkoły

17

14-15.11.2023 r. oraz

17.11.2022 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era

18

16.11.2023 r.

Święto Szkoły

19

28.11.2023 r.

Olimpiada Przedszkolaków

20

14.12.2023 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami KSP, KLO (ostateczny termin podania proponowanych ocen śródrocznych)

21

21.12.2023 r.

Wigilie klasowe i jasełka bożonarodzeniowe

22

22.12.2023 r.

Dzień wolny w KSP, KLO

23

23.12.2023 – 01.01.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24

02.01.2024 r.

Dzień wolny w KSP, KLO

25

04-05.01.2024 r.

08-11.01.2024 r.

Matura próbna – Nowa Era

26

06.01.2024 r.

Udział w Orszaku Trzech Króli

27

15.01.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

28

20.01.2024 r.

Studniówka

29

22.01-04.02.2024 r.

Ferie zimowe

30

10.02.2024 r.

Bal charytatywny

31

14.02.2024 r.

Msza św. – Środa Popielcowa

32

24.02.2024 r. (sobota)

g. 10.00-13.00

Dzień otwarty

33

16.03.2024 r. (sobota)

g. 10.00-13.00

Dzień otwarty

34

19.03.2024 r.

Zebranie z rodzicami kl. VIII KSP i IV KLO

Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych w kl. IV KLO

35

21-22.03.2024 r.

Rekolekcje wielkopostne

36

28.03 – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

37

19.04.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w kl. IV KLO

38

26.04.2024 r.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Zakończenie roku w kl. IV KLO

39

29-30.04.2024 r. oraz

02.05.2024 r.

Dni wolne – KSP, KLO

 

40

07.05 – 22.05.2024 r.

Egzaminy maturalne

41

14-16.05.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty

42

14-15.05.2024 r.

Egzaminy próbne dla kl. VII KSP, I-III KLO

43

16.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami KSP, KLO

44

27-29.05.2023 r.

Wyjazd integracyjno-rekolekcyjny kl. IV-VII KSP

45

31.05.2024 r.

Dzień wolny KSP i KLO

46

14.06.2024 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

47

 21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego