Zarząd SKC

W sobotę 5 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie formacyjne pod hasłem „Odpowiedzialny wolontariusz”, podczas którego wybraliśmy Zarząd Szkolnego Koła Caritas na rok szkolny 2016/2017:
Przewodnicząca- Ewa Urbanowicz (kl. III a KG),
Zastępca przewodniczącej – Marcin Jagiełło (kl. II c KG),
Sekretarz – Kornelia Żukowska (kl. I a KLO),
Skarbnik – Natalia Wasilewska (kl. I a KLO).
Po części formacyjnej udaliśmy się na Białostocki Cmentarz Wojskowy, by zapalić znicze i pomodlić się za dusze żołnierzy poległych w obronie naszej ojczyzny.

Magdalena Kalisz – opiekun SKC