Działania wspierające rozwój czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej otrzymało w 2017 r. środki finansowe na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 765 woluminów o łącznej wartości ponad 15 000 zł.

W oparciu o ankiety przeprowadzone w marcu i kwietniu 2017 r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ZSK dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej oraz rozmowy z rodzicami uczniów. W sprawie planowanego zakupu książek przeprowadzone zostały konsultacje z kierownikiem Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa w Białymstoku oraz z pracownikami Biblioteki w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

W czerwcu 2017 r. Katolicka Szkoła Podstawowa wzięła udział w 6. Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom. Uroczysta inauguracja miała miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W następnych dniach w szkole odbywały się imprezy towarzyszące: „Z wizytą w Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy – czytanie fragmentów książki przez panią dr hab. Annę Nosek z Uniwersytetu w Białymstoku; „O dzielnym strażaku” – czytanie opowiadania przez strażaków w plenerze; „W naszej szkole też są książkowe mole” – zajęcia biblioteczne dla klas I-III; spotkanie z aktorem panem Piotrem Damulewiczem – czytanie najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena; czytanie wybranych fragmentów literatury dziecięcej przez poetę pana Jerzego Binkowskiego; konkurs czytelniczo-plastyczny „Książka moim przyjacielem”; poranki czytelnicze – głośne czytanie dzieciom baśni w świetlicy szkolnej przez starszych kolegów oraz pracowników szkoły i rodziców.

Na początku roku szkolnego 2017/2018 Dyrekcja Szkoły zorganizowała spotkanie z rodzicami uczniów ZSK na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Wykład wygłosiła pani dr hab. Anna Nosek, pracownik Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Podyplomowych Studiów Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa.

We wrześniu 2017 r. klasa I b Katolickiej Szkoły Podstawowej włączyła się do akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację  ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, organizując cykl spotkań z rodzicami i interesującą lekturą. Odwiedzili nas rodzice: Mateusza Lulewicza (wrzesień), Piotra Śledziewskiego (październik), Julii Jabłońskiej (listopad) i Tomasza Polaka (grudzień).

W listopadzie 2017 r. klasa III b Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięła udział w II edycji projektu „Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!” prowadzonego przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy współpracy z Goethe Institut w Warszawie. Zajęcia odnosiły się do książki „Straszna piątka” Wolfa Elbrucka.

Aby przybliżyć młodym warsztat pisarski i zachęcić ich do czytania, w listopadzie w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel, autorką wielu ciekawych i wartościowych książek dla dzieci i młodzieży, poświęconych m.in. znanym Polakom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Skłodowskiej-Curie, Wandzie Rutkiewicz, Jerzemu Kukuczce, Henrykowi Wieniawskiemu. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego, jak wygląda praca pisarki, skąd czerpie ona inspiracje oraz ile czasu zajmuje pisanie jednej książki.

Księgozbiór biblioteki szkolnej był wielokrotnie wykorzystywany do przygotowania ciekawych projektów uczniowskich. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie gimnazjum stworzyli film reklamowy o szkole „Nasza szkoła jest naj…”, wykorzystując m.in. książki dotyczące cech filmu reklamowego, technik filmowych, gry aktorskiej itp., a także wystawili swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej inscenizację baśni „Kopciuszek” w języku angielskim, wykonali stroje, scenografię, zaproszenia na spektakl. Z okazji święta szkoły w listopadzie 2017 r. licealiści przygotowali inscenizację fragmentów księgi pierwszej „Pana Tadeusza”: wcielili się w role bohaterów, zadbali o odpowiednie stroje, rekwizyty i scenografię, zaś gimnazjaliści wystąpili z muzyczną wersją ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”: śpiewowi solistów (strzelca i dziewczyny) towarzyszyły dwa chóry uczniowskie. Realizując projekt pt. „Jestem bohaterem książki” w październiku 2017 r., uczniowie szkoły podstawowej zapoznali się z literackim pierwowzorem, opowiedzieli klasie o wybranej postaci i wzięli udział w konkursie na najciekawsze przebranie. „Szkoła Dobrych Manier” to kolejny projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o zasoby biblioteki. Uczniowie po zapoznaniu się z zasadami savoir-vivre’u przygotowali plakaty (szkoła podstawowa), komiksy (szkoła podstawowa), prezentacje multimedialne i filmy (gimnazjum) propagujące dobre maniery w życiu codziennym.

Aby zachęcać do czytania prasy, na korytarzach wywieszone są koszyki z czasopismami udostępnianymi dzieciom, młodzieży, nauczycielom. Na szkolnej tablicy zatytułowanej „Ze skarbca polszczyzny” można znaleźć m.in. działy: „Polecam książkę” – popularyzujący dobre i ciekawe książki wybrane przez uczniów, czy też „Poeci, którzy wzrastali wśród nas” – prezentujący twórczość naszych absolwentów.

Czytelnictwo promowaliśmy także poprzez liczne konkursy, np. poezji Jana Brzechwy (maj 2017), znajomości zasad savoir-vivre’u (maj 2017), Konkurs Poetycki Młodych „Przekroczyć próg nadziei” (październik 2017), wiedzy o „Krzyżakach” H. Sienkiewicza (grudzień 2017). Zorganizowaliśmy wystawę książek śp. Mieczysława Czajkowskiego – poety, prozaika, felietonisty (październik 2017). W bibliotece i na stronie internetowej szkoły eksponowane są nowości czytelnicze zakupione w ramach projektu.

Realizacja Programu z pewnością przyczyniła się do wzrostu aktywności czytelniczej uczniów. Dzięki dofinansowaniu księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

Magdalena Kalisz